RS
Informacija

Vi koristite stari pretraživač koji više ne podržavamo i zbog toga ne možete da iskoristite prednosti celokupnog opsega funkcija. Preporučujemo da naš online katalog posetite korišćenjem aktuelnog pretraživača.

Zatvaranje
Sistemi
Serije
Novosti
Izrada novog spiska
Prekid
Vaša poruka je poslata.
Zatvaranje

Fioka sa keramičkim saćastim fitlerom, za Geberit DuoFresh modul

Fioka sa keramičkim saćastim fitlerom, za Geberit DuoFresh modul

Formular za kontakt

Artikli (1)

{"productId":"PRO_944825","name":"Fioka sa keramičkim saćastim fitlerom, za Geberit DuoFresh modul","description":null,"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1832314","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/23/14/DAS_1832314_20200721_135847.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/23/14/DAS_1832314_20200721_135847.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/23/14/DAS_1832314_20200721_135847.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/23/14/DAS_1832314_20200721_135847.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/23/14/DAS_1832314_20200721_135847.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/23/14/DAS_1832314.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/23/14/DAS_1832314_20200721_135847.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1099268","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/92/68/DAS_1099268_20191209_094816.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/92/68/DAS_1099268_20191209_094816.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/92/68/DAS_1099268_20191209_094816.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/92/68/DAS_1099268_20191209_094816.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/92/68/DAS_1099268_20191209_094816.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/92/68/DAS_1099268.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/92/68/DAS_1099268_20191209_094816.jpg"}]},"variant":{"name":null,"sku":null,"url":null,"image":null,"price":null,"priceOld":null},"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"new":false,"phasingOut":false},"articles":{"articlesList":[{"articleCode":"243.970.00.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/23/14/DAS_1832314_20200721_135847.jpg","systems":null,"attributeValues":[],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"new":false,"phasingOut":false},"variantId":"PRO_944825_243.970.00.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":null,"zipPhotosDrawingsLink":"/sr-RS/zip/photos-drawings/article/243.970.00.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":false,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS"],"cadDrawings":false}}],"attributesList":[],"articlesListSize":1},"technicalDataList":{"list":[]},"additionalInformation":{"list":[]},"scopeOfDelivery":{"included":[{"name":"Fioka sa filterom i držač za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju","url":null,"sequence":10},{"name":"Alat za vađenje","url":null,"sequence":20}],"notIncluded":[],"hasScopeOfDelivery":true},"characteristics":{"list":[{"name":"Vek trajanja filtera 1 godina","url":"/sr-RS/products/search?characteristics=RAT_1777839","sequence":10}]},"applicationPurposes":{"list":[{"name":"Za neutralizaciju mirisa","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_143878","sequence":10},{"name":"Za Geberit DuoFresh module","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_1335064","sequence":20},{"name":"Za ubacivanje Geberit DuoFresh uloška za dezinfekciju","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_1312779","sequence":30}]},"accessories":{"list":[]},"canBeCombinedWith":null,"spareParts":{"list":[]},"documents":{"list":[]},"videos":{"list":[]},"apps":{"list":null},"pdfUrl":"/sr-RS/pdf/product/PRO_944825","zipUrl":"/sr-RS/zip/product/PRO_944825","seriesUrl":null,"shareUrl":"http://catalog.geberit.rs/sr-RS/PRO_944825.html","seriesName":null,"showAccessoriesSection":false,"showCanBeCombinedWithSection":null,"showApplicationPurposesSection":true,"hasTenderText":false,"availableZipOptionsFormData":{"dxf":false,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS"],"cadDrawings":false},"intendedUseOverview":{"list":[]},"accessoriesOverview":{"list":[]}}
Preuzmi CAD crteže
Prekid

Namene
Kliknite na određenu namenu radi pretraživanja dodatnih proizvoda

Karakteristike
Kliknite na određenu karakteristiku radi pretraživanja dodatnih proizvoda

Obim isporuke

  • Fioka sa filterom i držač za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju
  • Alat za vađenje
Došlo je do greške kod Geberit ID usluga. Pokušajte kasnije da se ponovo prijavite.