Geberit RS
Informacija

Vi koristite stari pretraživač koji više ne podržavamo i zbog toga ne možete da iskoristite prednosti celokupnog opsega funkcija. Preporučujemo da naš online katalog posetite korišćenjem aktuelnog pretraživača.

Zatvaranje
Sistemi
Serije
Novosti
Izrada novog spiska
Prekid

Geberit čep za razdelnik

Geberit čep za razdelnik

Formular za kontakt
Vaša poruka je poslata.
Zatvaranje

Artikli (1)

{"productId":"PRO_103564","name":"Geberit čep za razdelnik","description":null,"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_129025","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/90/25/DAS_129025_20170925_155827.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/90/25/DAS_129025_20170925_155827.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/90/25/DAS_129025_20170925_155827.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/90/25/DAS_129025_20170925_155827.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/90/25/DAS_129025_20170925_155827.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/90/25/DAS_129025.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/90/25/DAS_129025_20170925_155827.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_104483","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/44/83/DAS_104483_20190717_184407.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/44/83/DAS_104483_20190717_184407.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/44/83/DAS_104483_20190717_184407.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/44/83/DAS_104483_20190717_184407.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/44/83/DAS_104483_20190717_184407.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/44/83/DAS_104483.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/44/83/DAS_104483_20190717_184407.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_104484","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/44/84/DAS_104484_20190717_184409.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/44/84/DAS_104484_20190717_184409.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/44/84/DAS_104484_20190717_184409.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/44/84/DAS_104484_20190717_184409.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/44/84/DAS_104484_20190717_184409.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/44/84/DAS_104484.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/44/84/DAS_104484_20190717_184409.jpg"}]},"variant":{"name":null,"sku":null,"url":null,"image":null,"price":null,"priceOld":null},"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"articles":{"articlesList":[{"articleCode":"652.431.22.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/90/25/DAS_129025_20170925_155827.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_10944","value":"25","rawValue":"25","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10948","value":"1 \"","rawValue":"1","unit":[{"encoding":"geberit","value":"\""}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"variantId":"PRO_103564_652.431.22.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":null,"zipPhotosDrawingsLink":"/sr-RS/zip/photos-drawings/article/652.431.22.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":false,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS"],"cadDrawings":false}}],"attributesList":[{"attributeId":"ATT_10944","name":"DN","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10948","name":"G","type":"technical"}],"articlesListSize":1},"technicalDataList":{"list":[{"name":"Materijal proizvoda","value":"mesing CW617N","sequence":1290}]},"additionalInformation":{"list":[]},"scopeOfDelivery":{"included":[],"notIncluded":[],"hasScopeOfDelivery":false},"characteristics":{"list":[{"name":"Niklovan","url":"/sr-RS/products/search?q=RAT_100826&name=Niklovan","sequence":1040},{"name":"Zaptivka od EPDM","url":"/sr-RS/products/search?q=RAT_131256&name=Zaptivka od EPDM","sequence":1215}]},"applicationPurposes":{"list":[]},"accessories":{"list":[]},"canBeCombinedWith":null,"spareParts":{"list":[]},"documents":{"list":[]},"videos":{"list":[]},"apps":{"list":null},"pdfUrl":"/sr-RS/pdf/product/PRO_103564","zipUrl":"/sr-RS/zip/product/PRO_103564","seriesUrl":null,"shareUrl":"http://catalog.geberit.rs/sr-RS/PRO_103564.html","seriesName":null,"showAccessoriesSection":false,"showCanBeCombinedWithSection":null,"showApplicationPurposesSection":false,"hasTenderText":false,"availableZipOptionsFormData":{"dxf":false,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS"],"cadDrawings":false},"intendedUseOverview":{"list":[]},"accessoriesOverview":{"list":[]}}
Preuzmi CAD crteže
Prekid

Tehnički podaci

  • Materijal proizvoda
    mesing CW617N

Karakteristike
Help Icons
Kliknite na određenu karakteristiku radi pretraživanja dodatnih proizvoda

Došlo je do greške kod Geberit ID usluga. Pokušajte kasnije da se ponovo prijavite.