RS
Informacija

Vi koristite stari pretraživač koji više ne podržavamo i zbog toga ne možete da iskoristite prednosti celokupnog opsega funkcija. Preporučujemo da naš online katalog posetite korišćenjem aktuelnog pretraživača.

Zatvaranje
Sistemi
Serije
Novosti
Izrada novog spiska
Prekid
Vaša poruka je poslata.
Zatvaranje

Geberit Sigma21 tipka za aktiviranje, za dvokoličinsko ispiranje, hromirana boja metala

Geberit Sigma21 tipka za aktiviranje, za dvokoličinsko ispiranje, hromirana boja metala

Pronalaženje rezervnih delova
Pronalaženje dokumenata
Formular za kontakt

Artikli (8)

{"productId":"PRO_454952","name":"Geberit Sigma21 tipka za aktiviranje, za dvokoličinsko ispiranje, hromirana boja metala","description":null,"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_554698","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/46/98/DAS_554698_20200907_163910.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/46/98/DAS_554698_20200907_163910.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/46/98/DAS_554698_20200907_163910.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/46/98/DAS_554698_20200907_163910.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/46/98/DAS_554698_20200907_163910.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/46/98/DAS_554698.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/46/98/DAS_554698_20200907_163910.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_528548","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/85/48/DAS_528548_20190625_082029.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/85/48/DAS_528548_20190625_082029.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/85/48/DAS_528548_20190625_082029.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/85/48/DAS_528548_20190625_082029.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/85/48/DAS_528548_20190625_082029.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/85/48/DAS_528548.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/85/48/DAS_528548_20190625_082029.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_528547","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/85/47/DAS_528547_20190625_081750.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/85/47/DAS_528547_20190625_081750.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/85/47/DAS_528547_20190625_081750.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/85/47/DAS_528547_20190625_081750.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/85/47/DAS_528547_20190625_081750.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/85/47/DAS_528547.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/85/47/DAS_528547_20190625_081750.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_528546","orientation":"SideViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/85/46/DAS_528546_20190304_140059.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/85/46/DAS_528546_20190304_140059.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/85/46/DAS_528546_20190304_140059.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/85/46/DAS_528546_20190304_140059.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/85/46/DAS_528546_20190304_140059.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/85/46/DAS_528546.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/85/46/DAS_528546_20190304_140059.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Article","key":"DAS_554700","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/47/00/DAS_554700_20200907_163853.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/47/00/DAS_554700_20200907_163853.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/47/00/DAS_554700_20200907_163853.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/47/00/DAS_554700_20200907_163853.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/47/00/DAS_554700_20200907_163853.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/47/00/DAS_554700.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/47/00/DAS_554700_20200907_163853.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Article","key":"DAS_558307","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/83/07/DAS_558307_20190925_110651.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/83/07/DAS_558307_20190925_110651.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/83/07/DAS_558307_20190925_110651.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/83/07/DAS_558307_20190925_110651.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/83/07/DAS_558307_20190925_110651.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/83/07/DAS_558307.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/83/07/DAS_558307_20190925_110651.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Article","key":"DAS_554695","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/46/95/DAS_554695_20190925_110654.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/46/95/DAS_554695_20190925_110654.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/46/95/DAS_554695_20190925_110654.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/46/95/DAS_554695_20190925_110654.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/46/95/DAS_554695_20190925_110654.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/46/95/DAS_554695.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/46/95/DAS_554695_20190925_110654.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Article","key":"DAS_1551290","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/12/90/DAS_1551290_20190925_110638.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/12/90/DAS_1551290_20190925_110638.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/12/90/DAS_1551290_20190925_110638.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/12/90/DAS_1551290_20190925_110638.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/12/90/DAS_1551290_20190925_110638.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/12/90/DAS_1551290.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/12/90/DAS_1551290_20190925_110638.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Article","key":"DAS_1551291","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/12/91/DAS_1551291_20190926_103938.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/12/91/DAS_1551291_20190926_103938.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/12/91/DAS_1551291_20190926_103938.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/12/91/DAS_1551291_20190926_103938.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/12/91/DAS_1551291_20190926_103938.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/12/91/DAS_1551291.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/12/91/DAS_1551291_20190926_103938.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Article","key":"DAS_554697","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/46/97/DAS_554697_20200907_163850.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/46/97/DAS_554697_20200907_163850.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/46/97/DAS_554697_20200907_163850.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/46/97/DAS_554697_20200907_163850.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/46/97/DAS_554697_20200907_163850.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/46/97/DAS_554697.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/46/97/DAS_554697_20200907_163850.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Article","key":"DAS_2072597","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/25/97/DAS_2072597_20201218_164048.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/25/97/DAS_2072597_20201218_164048.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/25/97/DAS_2072597_20201218_164048.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/25/97/DAS_2072597_20201218_164048.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/25/97/DAS_2072597_20201218_164048.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/25/97/DAS_2072597.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/25/97/DAS_2072597_20201218_164048.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Article","key":"DAS_2072598","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/25/98/DAS_2072598_20201218_164057.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/25/98/DAS_2072598_20201218_164057.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/25/98/DAS_2072598_20201218_164057.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/25/98/DAS_2072598_20201218_164057.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/25/98/DAS_2072598_20201218_164057.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/25/98/DAS_2072598.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/25/98/DAS_2072598_20201218_164057.jpg"}]},"variant":{"name":null,"sku":null,"url":null,"image":null,"price":null,"priceOld":null},"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"articles":{"articlesList":[{"articleCode":"115.884.SI.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/46/97/DAS_554697_20200907_163850.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_459792","value":"Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hromirana<br/>Pokrivna ploča i tasteri: bela","rawValue":"Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hromirana<br/>Pokrivna ploča i tasteri: bela","unit":[]},{"attributeId":"ATT_11001","value":"cink liven pod pritiskom / staklo","rawValue":"cink liven pod pritiskom / staklo","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10931","value":"24.6 cm","rawValue":"24.6","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10951","value":"16.4 cm","rawValue":"16.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_380239","value":"1.4 cm","rawValue":"1.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"variantId":"PRO_454952_115.884.SI.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/sr-RS/zip/cad-drawings/article/115.884.SI.1","zipPhotosDrawingsLink":"/sr-RS/zip/photos-drawings/article/115.884.SI.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true}},{"articleCode":"115.884.SJ.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/47/00/DAS_554700_20200907_163853.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_459792","value":"Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hromirana<br/>Pokrivna ploča i tasteri: crna","rawValue":"Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hromirana<br/>Pokrivna ploča i tasteri: crna","unit":[]},{"attributeId":"ATT_11001","value":"cink liven pod pritiskom / staklo","rawValue":"cink liven pod pritiskom / staklo","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10931","value":"24.6 cm","rawValue":"24.6","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10951","value":"16.4 cm","rawValue":"16.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_380239","value":"1.4 cm","rawValue":"1.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"variantId":"PRO_454952_115.884.SJ.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/sr-RS/zip/cad-drawings/article/115.884.SJ.1","zipPhotosDrawingsLink":"/sr-RS/zip/photos-drawings/article/115.884.SJ.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true}},{"articleCode":"115.884.00.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/83/07/DAS_558307_20190925_110651.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_459792","value":"Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hromirana<br/>Pokrivna ploča i tasteri: specifično za kupca","rawValue":"Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hromirana<br/>Pokrivna ploča i tasteri: specifično za kupca","unit":[]},{"attributeId":"ATT_11001","value":"cink liven pod pritiskom","rawValue":"cink liven pod pritiskom","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10931","value":"24.6 cm","rawValue":"24.6","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10951","value":"16.4 cm","rawValue":"16.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_380239","value":"1 cm","rawValue":"1","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"variantId":"PRO_454952_115.884.00.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/sr-RS/zip/cad-drawings/article/115.884.00.1","zipPhotosDrawingsLink":"/sr-RS/zip/photos-drawings/article/115.884.00.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true}},{"articleCode":"115.884.JM.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/46/95/DAS_554695_20190925_110654.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_459792","value":"Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hromirana<br/>Pokrivna ploča i tasteri: mustang škriljac","rawValue":"Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hromirana<br/>Pokrivna ploča i tasteri: mustang škriljac","unit":[]},{"attributeId":"ATT_11001","value":"cink liven pod pritiskom / škriljevac (prirodni proizvod)","rawValue":"cink liven pod pritiskom / škriljevac (prirodni proizvod)","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10931","value":"24.6 cm","rawValue":"24.6","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10951","value":"16.4 cm","rawValue":"16.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_380239","value":"1.4 cm","rawValue":"1.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"variantId":"PRO_454952_115.884.JM.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/sr-RS/zip/cad-drawings/article/115.884.JM.1","zipPhotosDrawingsLink":"/sr-RS/zip/photos-drawings/article/115.884.JM.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true}},{"articleCode":"115.884.JV.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/12/90/DAS_1551290_20190925_110638.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_459792","value":"Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hromirana<br/>Pokrivna ploča i tasteri: optika betona","rawValue":"Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hromirana<br/>Pokrivna ploča i tasteri: optika betona","unit":[]},{"attributeId":"ATT_11001","value":"cink liven pod pritiskom / keramika","rawValue":"cink liven pod pritiskom / keramika","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10931","value":"24.6 cm","rawValue":"24.6","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10951","value":"16.4 cm","rawValue":"16.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_380239","value":"1.4 cm","rawValue":"1.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"variantId":"PRO_454952_115.884.JV.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/sr-RS/zip/cad-drawings/article/115.884.JV.1","zipPhotosDrawingsLink":"/sr-RS/zip/photos-drawings/article/115.884.JV.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true}},{"articleCode":"115.884.JX.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/12/91/DAS_1551291_20190926_103938.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_459792","value":"Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hromirana<br/>Pokrivna ploča i tasteri: orahovina američka","rawValue":"Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hromirana<br/>Pokrivna ploča i tasteri: orahovina američka","unit":[]},{"attributeId":"ATT_11001","value":"cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod)","rawValue":"cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod)","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10931","value":"24.6 cm","rawValue":"24.6","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10951","value":"16.4 cm","rawValue":"16.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_380239","value":"1.4 cm","rawValue":"1.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"variantId":"PRO_454952_115.884.JX.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/sr-RS/zip/cad-drawings/article/115.884.JX.1","zipPhotosDrawingsLink":"/sr-RS/zip/photos-drawings/article/115.884.JX.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true}},{"articleCode":"115.884.JK.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/25/97/DAS_2072597_20201218_164048.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_459792","value":"Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hromirana<br/>Pokrivna ploča i tasteri: lava","rawValue":"Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hromirana<br/>Pokrivna ploča i tasteri: lava","unit":[]},{"attributeId":"ATT_11001","value":"cink liven pod pritiskom / staklo","rawValue":"cink liven pod pritiskom / staklo","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10931","value":"24.6 cm","rawValue":"24.6","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10951","value":"16.4 cm","rawValue":"16.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_380239","value":"1.4 cm","rawValue":"1.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"variantId":"PRO_454952_115.884.JK.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/sr-RS/zip/cad-drawings/article/115.884.JK.1","zipPhotosDrawingsLink":"/sr-RS/zip/photos-drawings/article/115.884.JK.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true}},{"articleCode":"115.884.JL.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/25/98/DAS_2072598_20201218_164057.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_459792","value":"Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hromirana<br/>Pokrivna ploča i tasteri: peščanosiva","rawValue":"Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hromirana<br/>Pokrivna ploča i tasteri: peščanosiva","unit":[]},{"attributeId":"ATT_11001","value":"cink liven pod pritiskom / staklo","rawValue":"cink liven pod pritiskom / staklo","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10931","value":"24.6 cm","rawValue":"24.6","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10951","value":"16.4 cm","rawValue":"16.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_380239","value":"1.4 cm","rawValue":"1.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"variantId":"PRO_454952_115.884.JL.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/sr-RS/zip/cad-drawings/article/115.884.JL.1","zipPhotosDrawingsLink":"/sr-RS/zip/photos-drawings/article/115.884.JL.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true}}],"attributesList":[{"attributeId":"ATT_459792","name":"Boja / površina","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_11001","name":"Materijal proizvoda","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10931","name":"B","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10951","name":"H","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_380239","name":"T","type":"technical"}],"articlesListSize":8},"technicalDataList":{"list":[{"name":"Sila aktiviranja","value":"< 20 N","sequence":710}]},"additionalInformation":{"list":[{"items":["Vreme isporuke 6 nedelja za art.br. 115.884.JV.1 i 115.884.JX.1","Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi"],"label":null}]},"scopeOfDelivery":{"included":[{"name":"Montažni okvir","url":null,"sequence":1},{"name":"2 vijka za okvir tipke","url":null,"sequence":2},{"name":"2 poluge za aktiviranje ispiranja","url":null,"sequence":3}],"notIncluded":[],"hasScopeOfDelivery":true},"characteristics":{"list":[{"name":"Čeono aktiviranje","url":"/sr-RS/products/search?characteristics=RAT_100868","sequence":89},{"name":"Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata","url":"/sr-RS/products/search?characteristics=RAT_100985","sequence":294}]},"applicationPurposes":{"list":[{"name":"Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotlića","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_103794","sequence":77}]},"accessories":{"list":[{"key":"PRO_2202737","name":{"sr_RS":"Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm"},"url":"/sr-RS/Geberit-DuoFresh-modul-sa-automatskim-aktiviranjem-i-okvirom-za-Geberit-DuoFresh-Stick-za-dezinfekciju,-za-Sigma-ugradni-vodokotli%25C4%2587-12-cm/PRO_2202737.html","seriesName":null,"numberArticles":2,"state":{"indicator":"NEW","from":"01.04.2022","replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":true},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_2206485","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/64/85/DAS_2206485_20210629_131234.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/64/85/DAS_2206485_20210629_131234.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/64/85/DAS_2206485_20210629_131234.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/64/85/DAS_2206485_20210629_131234.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/64/85/DAS_2206485_20210629_131234.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/64/85/DAS_2206485.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/64/85/DAS_2206485_20210629_131234.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_2206246","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/62/46/DAS_2206246_20210629_113750.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/62/46/DAS_2206246_20210629_113750.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/62/46/DAS_2206246_20210629_113750.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/62/46/DAS_2206246_20210629_113750.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/62/46/DAS_2206246_20210629_113750.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/62/46/DAS_2206246.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/62/46/DAS_2206246_20210629_113750.jpg"}]}},{"key":"PRO_2202739","name":{"sr_RS":"Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm"},"url":"/sr-RS/Geberit-DuoFresh-modul-sa-ru%25C4%258Dnim-aktiviranjem-i-ulazom-za-Geberit-DuoFresh-Stick,-za-Sigma-ugradni-vodokotli%25C4%2587-12-cm/PRO_2202739.html","seriesName":null,"numberArticles":2,"state":{"indicator":"NEW","from":"01.04.2022","replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":true},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_2206487","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/64/87/DAS_2206487_20210629_131252.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/64/87/DAS_2206487_20210629_131252.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/64/87/DAS_2206487_20210629_131252.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/64/87/DAS_2206487_20210629_131252.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/64/87/DAS_2206487_20210629_131252.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/64/87/DAS_2206487.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/64/87/DAS_2206487_20210629_131252.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_2206248","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/62/48/DAS_2206248_20210629_113753.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/62/48/DAS_2206248_20210629_113753.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/62/48/DAS_2206248_20210629_113753.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/62/48/DAS_2206248_20210629_113753.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/62/48/DAS_2206248_20210629_113753.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/62/48/DAS_2206248.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/62/48/DAS_2206248_20210629_113753.jpg"}]}},{"key":"PRO_2202741","name":{"sr_RS":"Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm"},"url":"/sr-RS/Geberit-DuoFresh-modul-sa-automatskim-aktiviranjem-i-okvirom-za-Geberit-DuoFresh-Stick-za-dezinfekciju,-za-Sigma-ugradni-vodokotli%25C4%2587-8-cm/PRO_2202741.html","seriesName":null,"numberArticles":2,"state":{"indicator":"NEW","from":"01.04.2022","replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":true},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_2206489","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/64/89/DAS_2206489_20210629_131308.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/64/89/DAS_2206489_20210629_131308.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/64/89/DAS_2206489_20210629_131308.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/64/89/DAS_2206489_20210629_131308.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/64/89/DAS_2206489_20210629_131308.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/64/89/DAS_2206489.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/64/89/DAS_2206489_20210629_131308.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_2206250","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/62/50/DAS_2206250_20210629_113756.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/62/50/DAS_2206250_20210629_113756.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/62/50/DAS_2206250_20210629_113756.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/62/50/DAS_2206250_20210629_113756.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/62/50/DAS_2206250_20210629_113756.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/62/50/DAS_2206250.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/62/50/DAS_2206250_20210629_113756.jpg"}]}},{"key":"PRO_2202743","name":{"sr_RS":"Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm"},"url":"/sr-RS/Geberit-DuoFresh-modul-sa-ru%25C4%258Dnim-aktiviranjem-i-ulazom-za-Geberit-DuoFresh-Stick,-za-Sigma-ugradni-vodokotli%25C4%2587-8-cm/PRO_2202743.html","seriesName":null,"numberArticles":2,"state":{"indicator":"NEW","from":"01.04.2022","replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":true},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_2206494","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/64/94/DAS_2206494_20210629_131327.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/64/94/DAS_2206494_20210629_131327.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/64/94/DAS_2206494_20210629_131327.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/64/94/DAS_2206494_20210629_131327.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/64/94/DAS_2206494_20210629_131327.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/64/94/DAS_2206494.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/64/94/DAS_2206494_20210629_131327.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_2206252","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/62/52/DAS_2206252_20210629_113800.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/62/52/DAS_2206252_20210629_113800.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/62/52/DAS_2206252_20210629_113800.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/62/52/DAS_2206252_20210629_113800.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/62/52/DAS_2206252_20210629_113800.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/62/52/DAS_2206252.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/62/52/DAS_2206252_20210629_113800.jpg"}]}},{"key":"PRO_100585","name":{"sr_RS":"Geberit komplet produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliće"},"url":"/sr-RS/Geberit-komplet-produ%25C5%25BEetaka-za-Sigma,-Omega-i-Kappa-ugradne-vodokotli%25C4%2587e/PRO_100585.html","seriesName":null,"numberArticles":1,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_120535","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/05/35/DAS_120535_20170925_161915.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/05/35/DAS_120535_20170925_161915.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/05/35/DAS_120535_20170925_161915.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/05/35/DAS_120535_20170925_161915.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/05/35/DAS_120535_20170925_161915.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/05/35/DAS_120535.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/05/35/DAS_120535_20170925_161915.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_102827","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/28/27/DAS_102827_20190522_123353.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/28/27/DAS_102827_20190522_123353.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/28/27/DAS_102827_20190522_123353.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/28/27/DAS_102827_20190522_123353.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/28/27/DAS_102827_20190522_123353.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/28/27/DAS_102827.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/28/27/DAS_102827_20190522_123353.jpg"}]}}]},"canBeCombinedWith":null,"spareParts":{"list":[{"productId":"d5cb4df4-753c-48f6-9fbe-26e8c8d4b7f5","name":"Tipke za aktiviranje Sigma, Samba, Bolero, Twist za dvokoličinsko ispiranje","brandNames":"Concept, Geberit, Reisser, Richter+Frenzel","series":null,"types":"Bolero, Samba, Sigma01, Sigma20, Sigma21, Sigma30, Sigma50, Twist","url":"/sr-RS/spare-part/Tipke-za-aktiviranje-Sigma,-Samba,-Bolero,-Twist-za-dvokoli%25C4%258Dinsko-ispiranje/SPT_461102.html","shareUrl":"http://catalog.geberit.rs/sr-RS/spare-part/SPT_461102.html","manufactureFrom":2000,"manufactureTo":null,"image":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartLarge/64/12/DAS_736412_20200528_112352.jpg","sparePartArticles":{"sparePartArticlesList":[{"articleCode":"241.873.00.1","position":"1","url":null,"name":"Set za prepravku za Geberit tipke za aktiviranje Danceline","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":"240.935.00.1, 241.875.00.1"},"attributeValues":null},{"articleCode":"241.874.00.1","position":"1.1","url":null,"name":"Komplet poluga za aktiviranje, za Geberit tipku za aktiviranje","remarks":"Do godine proizvodnje 2008","isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"241.876.00.1","position":"1.2","url":null,"name":"Montažni okvir, za Geberit tipku za aktiviranje iz serije Sigma","remarks":"Do godine proizvodnje 2008","isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"241.877.00.1","position":"2","url":null,"name":"Komplet za pričvršćivanje, za Geberit pokrivne ploče Sigma <(>&<)> Delta(2 kom.)","remarks":"Za montažni okvir Sigma (od godine proizvodnje 2008)","isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"240.698.00.1","position":"3","url":null,"name":"Geberit komplet za pričvršćenje sa zaštitom od vandalskog uništavanja (2 kom.)","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"813.514.00.1","position":"4","url":null,"name":"Opruga, za tipku za aktiviranje","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"241.295.00.1","position":"5","url":null,"name":"Komplet opruga, za Geberit tipku za aktiviranje (10 kom.)","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"240.938.00.1","position":"6","url":"/sr-RS/240.938.00.1.html","name":"Komplet produžetaka, za Geberit Sigma, Geberit Omega i Geberit Kappa ugradne vodokotliće","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":true,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null}],"attributes":{"replacementFor":"Zamena za","remarks":"Napomene"}}}]},"documents":{"list":[{"description":"Uputstvo za montažu","explanation":null,"contentType":"TMA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/996.653.00.0_04.pdf","languages":[],"visible":true},{"description":"Uputstvo za montažu","explanation":"Tipka za aktiviranje Sigma21 prilagođena kupcu","contentType":"TMA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/968.082.00.0_02.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","SK","SL","SR","SV","EN","IS","GR","IT","ZH","ES","ET","CS","AR","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true},{"description":"Uputstvo za negu","explanation":"Čišćenje površina","contentType":"TPA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/964.004.00.0_00.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","SK","SL","SR","SV","EN","IS","GR","IT","ES","KZ","ET","CS","AR","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true},{"description":"Uputstvo za negu","explanation":"Tipka za aktiviranje Mustang škriljac","contentType":"TPA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/968.896.00.0_00.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","SK","SL","SR","SV","EN","IS","GR","IT","ZH","ES","ET","CS","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true}]},"videos":{"list":[]},"apps":{"list":null},"pdfUrl":"/sr-RS/pdf/product/PRO_454952","zipUrl":"/sr-RS/zip/product/PRO_454952","seriesUrl":null,"shareUrl":"http://catalog.geberit.rs/sr-RS/PRO_454952.html","seriesName":null,"showAccessoriesSection":true,"showCanBeCombinedWithSection":null,"showApplicationPurposesSection":true,"hasTenderText":false,"availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":true,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","DOCUMENTS","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true},"intendedUseOverview":{"list":[]},"accessoriesOverview":{"list":[]}}
Preuzmi CAD crteže
Prekid
Dodatne informacije
  • Vreme isporuke 6 nedelja za art.br. 115.884.JV.1 i 115.884.JX.1
  • Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi

Tehnički podaci

  • Sila aktiviranja
    < 20 N

Namene
Kliknite na određenu namenu radi pretraživanja dodatnih proizvoda

Karakteristike
Kliknite na određenu karakteristiku radi pretraživanja dodatnih proizvoda

Obim isporuke

  • Montažni okvir
  • 2 vijka za okvir tipke
  • 2 poluge za aktiviranje ispiranja

Dodatna oprema

{"list":[{"description":"Uputstvo za montažu","explanation":null,"contentType":"TMA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/996.653.00.0_04.pdf","languages":[],"visible":true},{"description":"Uputstvo za montažu","explanation":"Tipka za aktiviranje Sigma21 prilagođena kupcu","contentType":"TMA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/968.082.00.0_02.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","SK","SL","SR","SV","EN","IS","GR","IT","ZH","ES","ET","CS","AR","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true},{"description":"Uputstvo za negu","explanation":"Čišćenje površina","contentType":"TPA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/964.004.00.0_00.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","SK","SL","SR","SV","EN","IS","GR","IT","ES","KZ","ET","CS","AR","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true},{"description":"Uputstvo za negu","explanation":"Tipka za aktiviranje Mustang škriljac","contentType":"TPA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/968.896.00.0_00.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","SK","SL","SR","SV","EN","IS","GR","IT","ZH","ES","ET","CS","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true}]}

Rezervni delovi

Došlo je do greške kod Geberit ID usluga. Pokušajte kasnije da se ponovo prijavite.