RS
Informacija

Vi koristite stari pretraživač koji više ne podržavamo i zbog toga ne možete da iskoristite prednosti celokupnog opsega funkcija. Preporučujemo da naš online katalog posetite korišćenjem aktuelnog pretraživača.

Zatvaranje
Sistemi
Serije
Novosti
Izrada novog spiska
Prekid
Vaša poruka je poslata.
Zatvaranje

Geberit Sigma50 tipka za aktiviranje, za dvokoličinsko ispiranje, hromirana boja metala

Geberit Sigma50 tipka za aktiviranje, za dvokoličinsko ispiranje, hromirana boja metala

Pronalaženje rezervnih delova
Pronalaženje dokumenata
Formular za kontakt

Artikli (11)

{"productId":"PRO_841159","name":"Geberit Sigma50 tipka za aktiviranje, za dvokoličinsko ispiranje, hromirana boja metala","description":null,"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1100515","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/05/15/DAS_1100515_20201123_063631.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/05/15/DAS_1100515_20201123_063631.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/05/15/DAS_1100515_20201123_063631.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/05/15/DAS_1100515_20201123_063631.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/05/15/DAS_1100515_20201123_063631.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/05/15/DAS_1100515.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/05/15/DAS_1100515_20201123_063631.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1058456","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/84/56/DAS_1058456_20190625_082017.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/84/56/DAS_1058456_20190625_082017.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/84/56/DAS_1058456_20190625_082017.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/84/56/DAS_1058456_20190625_082017.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/84/56/DAS_1058456_20190625_082017.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/84/56/DAS_1058456.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/84/56/DAS_1058456_20190625_082017.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1058459","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/84/59/DAS_1058459_20190625_081758.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/84/59/DAS_1058459_20190625_081758.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/84/59/DAS_1058459_20190625_081758.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/84/59/DAS_1058459_20190625_081758.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/84/59/DAS_1058459_20190625_081758.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/84/59/DAS_1058459.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/84/59/DAS_1058459_20190625_081758.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1058469","orientation":"SideViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/84/69/DAS_1058469_20190304_135500.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/84/69/DAS_1058469_20190304_135500.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/84/69/DAS_1058469_20190304_135500.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/84/69/DAS_1058469_20190304_135500.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/84/69/DAS_1058469_20190304_135500.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/84/69/DAS_1058469.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/84/69/DAS_1058469_20190304_135500.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Article","key":"DAS_1100508","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/05/08/DAS_1100508_20180807_164754.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/05/08/DAS_1100508_20180807_164754.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/05/08/DAS_1100508_20180807_164754.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/05/08/DAS_1100508_20180807_164754.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/05/08/DAS_1100508_20180807_164754.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/05/08/DAS_1100508.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/05/08/DAS_1100508_20180807_164754.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Article","key":"DAS_1100509","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/05/09/DAS_1100509_20180807_164759.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/05/09/DAS_1100509_20180807_164759.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/05/09/DAS_1100509_20180807_164759.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/05/09/DAS_1100509_20180807_164759.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/05/09/DAS_1100509_20180807_164759.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/05/09/DAS_1100509.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/05/09/DAS_1100509_20180807_164759.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Article","key":"DAS_1100510","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/05/10/DAS_1100510_20180807_164804.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/05/10/DAS_1100510_20180807_164804.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/05/10/DAS_1100510_20180807_164804.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/05/10/DAS_1100510_20180807_164804.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/05/10/DAS_1100510_20180807_164804.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/05/10/DAS_1100510.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/05/10/DAS_1100510_20180807_164804.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Article","key":"DAS_1100511","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/05/11/DAS_1100511_20180807_164810.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/05/11/DAS_1100511_20180807_164810.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/05/11/DAS_1100511_20180807_164810.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/05/11/DAS_1100511_20180807_164810.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/05/11/DAS_1100511_20180807_164810.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/05/11/DAS_1100511.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/05/11/DAS_1100511_20180807_164810.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Article","key":"DAS_1100514","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/05/14/DAS_1100514_20180807_164824.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/05/14/DAS_1100514_20180807_164824.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/05/14/DAS_1100514_20180807_164824.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/05/14/DAS_1100514_20180807_164824.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/05/14/DAS_1100514_20180807_164824.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/05/14/DAS_1100514.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/05/14/DAS_1100514_20180807_164824.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Article","key":"DAS_1101746","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/17/46/DAS_1101746_20201103_142144.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/17/46/DAS_1101746_20201103_142144.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/17/46/DAS_1101746_20201103_142144.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/17/46/DAS_1101746_20201103_142144.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/17/46/DAS_1101746_20201103_142144.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/17/46/DAS_1101746.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/17/46/DAS_1101746_20201103_142144.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Article","key":"DAS_1565601","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/56/01/DAS_1565601_20191007_135502.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/56/01/DAS_1565601_20191007_135502.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/56/01/DAS_1565601_20191007_135502.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/56/01/DAS_1565601_20191007_135502.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/56/01/DAS_1565601_20191007_135502.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/56/01/DAS_1565601.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/56/01/DAS_1565601_20191007_135502.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Article","key":"DAS_1565602","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/56/02/DAS_1565602_20191007_135505.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/56/02/DAS_1565602_20191007_135505.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/56/02/DAS_1565602_20191007_135505.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/56/02/DAS_1565602_20191007_135505.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/56/02/DAS_1565602_20191007_135505.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/56/02/DAS_1565602.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/56/02/DAS_1565602_20191007_135505.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Article","key":"DAS_1100507","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/05/07/DAS_1100507_20200928_144312.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/05/07/DAS_1100507_20200928_144312.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/05/07/DAS_1100507_20200928_144312.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/05/07/DAS_1100507_20200928_144312.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/05/07/DAS_1100507_20200928_144312.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/05/07/DAS_1100507.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/05/07/DAS_1100507_20200928_144312.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Article","key":"DAS_2072602","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/26/02/DAS_2072602_20201218_164129.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/26/02/DAS_2072602_20201218_164129.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/26/02/DAS_2072602_20201218_164129.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/26/02/DAS_2072602_20201218_164129.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/26/02/DAS_2072602_20201218_164129.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/26/02/DAS_2072602.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/26/02/DAS_2072602_20201218_164129.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Article","key":"DAS_2072603","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/26/03/DAS_2072603_20201218_164138.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/26/03/DAS_2072603_20201218_164138.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/26/03/DAS_2072603_20201218_164138.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/26/03/DAS_2072603_20201218_164138.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/26/03/DAS_2072603_20201218_164138.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/26/03/DAS_2072603.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/26/03/DAS_2072603_20201218_164138.jpg"}]},"variant":{"name":null,"sku":null,"url":null,"image":null,"price":null,"priceOld":null},"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"articles":{"articlesList":[{"articleCode":"115.788.11.2","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/05/07/DAS_1100507_20200928_144312.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_459792","value":"Osnovna ploča i tasteri: hromirani<br/>Pokrivna ploča: bela","rawValue":"Osnovna ploča i tasteri: hromirani<br/>Pokrivna ploča: bela","unit":[]},{"attributeId":"ATT_11001","value":"cink liven pod pritiskom / plastika","rawValue":"cink liven pod pritiskom / plastika","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10931","value":"24.6 cm","rawValue":"24.6","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10951","value":"16.4 cm","rawValue":"16.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_380239","value":"1.3 cm","rawValue":"1.3","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":"115.788.11.5, 115.788.SE.5","replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"variantId":"PRO_841159_115.788.11.2","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/sr-RS/zip/cad-drawings/article/115.788.11.2","zipPhotosDrawingsLink":"/sr-RS/zip/photos-drawings/article/115.788.11.2","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true}},{"articleCode":"115.788.21.2","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/05/08/DAS_1100508_20180807_164754.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_459792","value":"Osnovna ploča i tasteri: hromirani<br/>Pokrivna ploča: visoki sjaj hromirana","rawValue":"Osnovna ploča i tasteri: hromirani<br/>Pokrivna ploča: visoki sjaj hromirana","unit":[]},{"attributeId":"ATT_11001","value":"cink liven pod pritiskom / mesing","rawValue":"cink liven pod pritiskom / mesing","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10931","value":"24.6 cm","rawValue":"24.6","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10951","value":"16.4 cm","rawValue":"16.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_380239","value":"1.2 cm","rawValue":"1.2","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":"115.788.21.5","replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"variantId":"PRO_841159_115.788.21.2","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/sr-RS/zip/cad-drawings/article/115.788.21.2","zipPhotosDrawingsLink":"/sr-RS/zip/photos-drawings/article/115.788.21.2","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true}},{"articleCode":"115.788.DW.2","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/05/09/DAS_1100509_20180807_164759.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_459792","value":"Osnovna ploča i tasteri: hromirani<br/>Pokrivna ploča: crna","rawValue":"Osnovna ploča i tasteri: hromirani<br/>Pokrivna ploča: crna","unit":[]},{"attributeId":"ATT_11001","value":"cink liven pod pritiskom / plastika","rawValue":"cink liven pod pritiskom / plastika","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10931","value":"24.6 cm","rawValue":"24.6","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10951","value":"16.4 cm","rawValue":"16.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_380239","value":"1.3 cm","rawValue":"1.3","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":"115.788.DW.5","replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"variantId":"PRO_841159_115.788.DW.2","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/sr-RS/zip/cad-drawings/article/115.788.DW.2","zipPhotosDrawingsLink":"/sr-RS/zip/photos-drawings/article/115.788.DW.2","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true}},{"articleCode":"115.788.GH.2","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/05/10/DAS_1100510_20180807_164804.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_459792","value":"Osnovna ploča i tasteri: hromirani<br/>Pokrivna ploča: hromirana, četkana, sa slojem easy-to-clean","rawValue":"Osnovna ploča i tasteri: hromirani<br/>Pokrivna ploča: hromirana, četkana, sa slojem easy-to-clean","unit":[]},{"attributeId":"ATT_11001","value":"cink liven pod pritiskom / mesing","rawValue":"cink liven pod pritiskom / mesing","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10931","value":"24.6 cm","rawValue":"24.6","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10951","value":"16.4 cm","rawValue":"16.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_380239","value":"1.2 cm","rawValue":"1.2","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":"115.788.GH.5","replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"variantId":"PRO_841159_115.788.GH.2","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/sr-RS/zip/cad-drawings/article/115.788.GH.2","zipPhotosDrawingsLink":"/sr-RS/zip/photos-drawings/article/115.788.GH.2","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true}},{"articleCode":"115.788.SD.2","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/05/11/DAS_1100511_20180807_164810.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_459792","value":"Osnovna ploča i tasteri: hromirani<br/>Pokrivna ploča: dim staklo sa reflektujućim premazom","rawValue":"Osnovna ploča i tasteri: hromirani<br/>Pokrivna ploča: dim staklo sa reflektujućim premazom","unit":[]},{"attributeId":"ATT_11001","value":"cink liven pod pritiskom / staklo","rawValue":"cink liven pod pritiskom / staklo","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10931","value":"24.6 cm","rawValue":"24.6","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10951","value":"16.4 cm","rawValue":"16.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_380239","value":"1.4 cm","rawValue":"1.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":"115.788.SD.5","replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"variantId":"PRO_841159_115.788.SD.2","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/sr-RS/zip/cad-drawings/article/115.788.SD.2","zipPhotosDrawingsLink":"/sr-RS/zip/photos-drawings/article/115.788.SD.2","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true}},{"articleCode":"115.788.JM.2","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/05/14/DAS_1100514_20180807_164824.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_459792","value":"Osnovna ploča i tasteri: hromirani<br/>Pokrivna ploča: mustang škriljac","rawValue":"Osnovna ploča i tasteri: hromirani<br/>Pokrivna ploča: mustang škriljac","unit":[]},{"attributeId":"ATT_11001","value":"cink liven pod pritiskom / škriljevac (prirodni proizvod)","rawValue":"cink liven pod pritiskom / škriljevac (prirodni proizvod)","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10931","value":"24.6 cm","rawValue":"24.6","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10951","value":"16.4 cm","rawValue":"16.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_380239","value":"1.4 cm","rawValue":"1.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"variantId":"PRO_841159_115.788.JM.2","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/sr-RS/zip/cad-drawings/article/115.788.JM.2","zipPhotosDrawingsLink":"/sr-RS/zip/photos-drawings/article/115.788.JM.2","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true}},{"articleCode":"115.788.00.2","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/17/46/DAS_1101746_20201103_142144.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_459792","value":"Osnovna ploča i tasteri: hromirani<br/>Pokrivna ploča: specifično za kupca","rawValue":"Osnovna ploča i tasteri: hromirani<br/>Pokrivna ploča: specifično za kupca","unit":[]},{"attributeId":"ATT_11001","value":"cink liven pod pritiskom","rawValue":"cink liven pod pritiskom","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10931","value":"24.6 cm","rawValue":"24.6","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10951","value":"16.4 cm","rawValue":"16.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_380239","value":"1 cm","rawValue":"1","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":"115.788.00.5","replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"variantId":"PRO_841159_115.788.00.2","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/sr-RS/zip/cad-drawings/article/115.788.00.2","zipPhotosDrawingsLink":"/sr-RS/zip/photos-drawings/article/115.788.00.2","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true}},{"articleCode":"115.788.JV.2","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/56/01/DAS_1565601_20191007_135502.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_459792","value":"Osnovna ploča i tasteri: hromirani<br/>Pokrivna ploča: optika betona","rawValue":"Osnovna ploča i tasteri: hromirani<br/>Pokrivna ploča: optika betona","unit":[]},{"attributeId":"ATT_11001","value":"cink liven pod pritiskom / keramika","rawValue":"cink liven pod pritiskom / keramika","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10931","value":"24.6 cm","rawValue":"24.6","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10951","value":"16.4 cm","rawValue":"16.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_380239","value":"1.4 cm","rawValue":"1.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"variantId":"PRO_841159_115.788.JV.2","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/sr-RS/zip/cad-drawings/article/115.788.JV.2","zipPhotosDrawingsLink":"/sr-RS/zip/photos-drawings/article/115.788.JV.2","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true}},{"articleCode":"115.788.JX.2","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/56/02/DAS_1565602_20191007_135505.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_459792","value":"Osnovna ploča i tasteri: hromirani<br/>Pokrivna ploča: orahovina američka","rawValue":"Osnovna ploča i tasteri: hromirani<br/>Pokrivna ploča: orahovina američka","unit":[]},{"attributeId":"ATT_11001","value":"cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod)","rawValue":"cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod)","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10931","value":"24.6 cm","rawValue":"24.6","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10951","value":"16.4 cm","rawValue":"16.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_380239","value":"1.4 cm","rawValue":"1.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"variantId":"PRO_841159_115.788.JX.2","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/sr-RS/zip/cad-drawings/article/115.788.JX.2","zipPhotosDrawingsLink":"/sr-RS/zip/photos-drawings/article/115.788.JX.2","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true}},{"articleCode":"115.788.JK.2","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/26/02/DAS_2072602_20201218_164129.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_459792","value":"Osnovna ploča i tasteri: hromirani<br/>Pokrivna ploča: lava","rawValue":"Osnovna ploča i tasteri: hromirani<br/>Pokrivna ploča: lava","unit":[]},{"attributeId":"ATT_11001","value":"cink liven pod pritiskom / staklo","rawValue":"cink liven pod pritiskom / staklo","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10931","value":"24.6 cm","rawValue":"24.6","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10951","value":"16.4 cm","rawValue":"16.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_380239","value":"1.4 cm","rawValue":"1.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"variantId":"PRO_841159_115.788.JK.2","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/sr-RS/zip/cad-drawings/article/115.788.JK.2","zipPhotosDrawingsLink":"/sr-RS/zip/photos-drawings/article/115.788.JK.2","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true}},{"articleCode":"115.788.JL.2","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/26/03/DAS_2072603_20201218_164138.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_459792","value":"Osnovna ploča i tasteri: hromirani<br/>Pokrivna ploča: peščanosiva","rawValue":"Osnovna ploča i tasteri: hromirani<br/>Pokrivna ploča: peščanosiva","unit":[]},{"attributeId":"ATT_11001","value":"cink liven pod pritiskom / staklo","rawValue":"cink liven pod pritiskom / staklo","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10931","value":"24.6 cm","rawValue":"24.6","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10951","value":"16.4 cm","rawValue":"16.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_380239","value":"1.4 cm","rawValue":"1.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"variantId":"PRO_841159_115.788.JL.2","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/sr-RS/zip/cad-drawings/article/115.788.JL.2","zipPhotosDrawingsLink":"/sr-RS/zip/photos-drawings/article/115.788.JL.2","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true}}],"attributesList":[{"attributeId":"ATT_459792","name":"Boja / površina","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_11001","name":"Materijal proizvoda","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10931","name":"B","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10951","name":"H","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_380239","name":"T","type":"technical"}],"articlesListSize":11},"technicalDataList":{"list":[{"name":"Sila aktiviranja","value":"< 20 N","sequence":710}]},"additionalInformation":{"list":[{"items":["Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi","Vreme isporuke 6 nedelja za art.br. 115.788.JV.2 i 115.788.JX.2"],"label":null}]},"scopeOfDelivery":{"included":[{"name":"Montažni okvir","url":null,"sequence":1},{"name":"2 vijka za okvir tipke","url":null,"sequence":2},{"name":"2 poluge za aktiviranje ispiranja","url":null,"sequence":3}],"notIncluded":[],"hasScopeOfDelivery":true},"characteristics":{"list":[{"name":"Čeono aktiviranje","url":"/sr-RS/products/search?characteristics=RAT_100868","sequence":89},{"name":"Tipke za aktiviranje sa slojem easy-to-clean","url":"/sr-RS/products/search?characteristics=RAT_374754","sequence":100},{"name":"Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata","url":"/sr-RS/products/search?characteristics=RAT_100985","sequence":294}]},"applicationPurposes":{"list":[{"name":"Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotlića","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_103794","sequence":77}]},"accessories":{"list":[{"key":"PRO_100585","name":{"sr_RS":"Geberit komplet produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliće"},"url":"/sr-RS/Geberit-komplet-produ%25C5%25BEetaka-za-Sigma,-Omega-i-Kappa-ugradne-vodokotli%25C4%2587e/PRO_100585.html","seriesName":null,"numberArticles":1,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_120535","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/05/35/DAS_120535_20170925_161915.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/05/35/DAS_120535_20170925_161915.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/05/35/DAS_120535_20170925_161915.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/05/35/DAS_120535_20170925_161915.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/05/35/DAS_120535_20170925_161915.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/05/35/DAS_120535.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/05/35/DAS_120535_20170925_161915.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_102827","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/28/27/DAS_102827_20190522_123353.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/28/27/DAS_102827_20190522_123353.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/28/27/DAS_102827_20190522_123353.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/28/27/DAS_102827_20190522_123353.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/28/27/DAS_102827_20190522_123353.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/28/27/DAS_102827.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/28/27/DAS_102827_20190522_123353.jpg"}]}},{"key":"PRO_2202737","name":{"sr_RS":"Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm"},"url":"/sr-RS/Geberit-DuoFresh-modul-sa-automatskim-aktiviranjem-i-okvirom-za-Geberit-DuoFresh-Stick-za-dezinfekciju,-za-Sigma-ugradni-vodokotli%25C4%2587-12-cm/PRO_2202737.html","seriesName":null,"numberArticles":2,"state":{"indicator":"NEW","from":"01.04.2022","replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":true},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_2206485","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/64/85/DAS_2206485_20210629_131234.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/64/85/DAS_2206485_20210629_131234.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/64/85/DAS_2206485_20210629_131234.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/64/85/DAS_2206485_20210629_131234.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/64/85/DAS_2206485_20210629_131234.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/64/85/DAS_2206485.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/64/85/DAS_2206485_20210629_131234.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_2206246","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/62/46/DAS_2206246_20210629_113750.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/62/46/DAS_2206246_20210629_113750.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/62/46/DAS_2206246_20210629_113750.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/62/46/DAS_2206246_20210629_113750.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/62/46/DAS_2206246_20210629_113750.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/62/46/DAS_2206246.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/62/46/DAS_2206246_20210629_113750.jpg"}]}},{"key":"PRO_2202739","name":{"sr_RS":"Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm"},"url":"/sr-RS/Geberit-DuoFresh-modul-sa-ru%25C4%258Dnim-aktiviranjem-i-ulazom-za-Geberit-DuoFresh-Stick,-za-Sigma-ugradni-vodokotli%25C4%2587-12-cm/PRO_2202739.html","seriesName":null,"numberArticles":2,"state":{"indicator":"NEW","from":"01.04.2022","replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":true},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_2206487","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/64/87/DAS_2206487_20210629_131252.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/64/87/DAS_2206487_20210629_131252.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/64/87/DAS_2206487_20210629_131252.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/64/87/DAS_2206487_20210629_131252.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/64/87/DAS_2206487_20210629_131252.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/64/87/DAS_2206487.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/64/87/DAS_2206487_20210629_131252.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_2206248","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/62/48/DAS_2206248_20210629_113753.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/62/48/DAS_2206248_20210629_113753.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/62/48/DAS_2206248_20210629_113753.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/62/48/DAS_2206248_20210629_113753.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/62/48/DAS_2206248_20210629_113753.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/62/48/DAS_2206248.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/62/48/DAS_2206248_20210629_113753.jpg"}]}},{"key":"PRO_2202741","name":{"sr_RS":"Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm"},"url":"/sr-RS/Geberit-DuoFresh-modul-sa-automatskim-aktiviranjem-i-okvirom-za-Geberit-DuoFresh-Stick-za-dezinfekciju,-za-Sigma-ugradni-vodokotli%25C4%2587-8-cm/PRO_2202741.html","seriesName":null,"numberArticles":2,"state":{"indicator":"NEW","from":"01.04.2022","replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":true},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_2206489","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/64/89/DAS_2206489_20210629_131308.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/64/89/DAS_2206489_20210629_131308.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/64/89/DAS_2206489_20210629_131308.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/64/89/DAS_2206489_20210629_131308.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/64/89/DAS_2206489_20210629_131308.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/64/89/DAS_2206489.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/64/89/DAS_2206489_20210629_131308.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_2206250","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/62/50/DAS_2206250_20210629_113756.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/62/50/DAS_2206250_20210629_113756.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/62/50/DAS_2206250_20210629_113756.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/62/50/DAS_2206250_20210629_113756.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/62/50/DAS_2206250_20210629_113756.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/62/50/DAS_2206250.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/62/50/DAS_2206250_20210629_113756.jpg"}]}},{"key":"PRO_2202743","name":{"sr_RS":"Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm"},"url":"/sr-RS/Geberit-DuoFresh-modul-sa-ru%25C4%258Dnim-aktiviranjem-i-ulazom-za-Geberit-DuoFresh-Stick,-za-Sigma-ugradni-vodokotli%25C4%2587-8-cm/PRO_2202743.html","seriesName":null,"numberArticles":2,"state":{"indicator":"NEW","from":"01.04.2022","replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":true},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_2206494","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/64/94/DAS_2206494_20210629_131327.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/64/94/DAS_2206494_20210629_131327.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/64/94/DAS_2206494_20210629_131327.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/64/94/DAS_2206494_20210629_131327.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/64/94/DAS_2206494_20210629_131327.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/64/94/DAS_2206494.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/64/94/DAS_2206494_20210629_131327.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_2206252","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/62/52/DAS_2206252_20210629_113800.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/62/52/DAS_2206252_20210629_113800.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/62/52/DAS_2206252_20210629_113800.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/62/52/DAS_2206252_20210629_113800.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/62/52/DAS_2206252_20210629_113800.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/62/52/DAS_2206252.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/62/52/DAS_2206252_20210629_113800.jpg"}]}}]},"canBeCombinedWith":null,"spareParts":{"list":[{"productId":"d5cb4df4-753c-48f6-9fbe-26e8c8d4b7f5","name":"Tipke za aktiviranje Sigma, Samba, Bolero, Twist za dvokoličinsko ispiranje","brandNames":"Concept, Geberit, Reisser, Richter+Frenzel","series":null,"types":"Bolero, Samba, Sigma01, Sigma20, Sigma21, Sigma30, Sigma50, Twist","url":"/sr-RS/spare-part/Tipke-za-aktiviranje-Sigma,-Samba,-Bolero,-Twist-za-dvokoli%25C4%258Dinsko-ispiranje/SPT_461102.html","shareUrl":"http://catalog.geberit.rs/sr-RS/spare-part/SPT_461102.html","manufactureFrom":2000,"manufactureTo":null,"image":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartLarge/64/12/DAS_736412_20200528_112352.jpg","sparePartArticles":{"sparePartArticlesList":[{"articleCode":"241.873.00.1","position":"1","url":null,"name":"Set za prepravku za Geberit tipke za aktiviranje Danceline","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":"240.935.00.1, 241.875.00.1"},"attributeValues":null},{"articleCode":"241.874.00.1","position":"1.1","url":null,"name":"Komplet poluga za aktiviranje, za Geberit tipku za aktiviranje","remarks":"Do godine proizvodnje 2008","isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"241.876.00.1","position":"1.2","url":null,"name":"Montažni okvir, za Geberit tipku za aktiviranje iz serije Sigma","remarks":"Do godine proizvodnje 2008","isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"241.877.00.1","position":"2","url":null,"name":"Komplet za pričvršćivanje, za Geberit pokrivne ploče Sigma <(>&<)> Delta(2 kom.)","remarks":"Za montažni okvir Sigma (od godine proizvodnje 2008)","isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"240.698.00.1","position":"3","url":null,"name":"Geberit komplet za pričvršćenje sa zaštitom od vandalskog uništavanja (2 kom.)","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"813.514.00.1","position":"4","url":null,"name":"Opruga, za tipku za aktiviranje","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"241.295.00.1","position":"5","url":null,"name":"Komplet opruga, za Geberit tipku za aktiviranje (10 kom.)","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"240.938.00.1","position":"6","url":"/sr-RS/240.938.00.1.html","name":"Komplet produžetaka, za Geberit Sigma, Geberit Omega i Geberit Kappa ugradne vodokotliće","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":true,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null}],"attributes":{"replacementFor":"Zamena za","remarks":"Napomene"}}}]},"documents":{"list":[{"description":"Uputstvo za montažu","explanation":"Tipke za aktiviranje Sigma50","contentType":"TMA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/965.592.00.0_02.pdf","languages":[],"visible":true},{"description":"Uputstvo za montažu","explanation":"Tipka za aktiviranje Sigma50 prilagođena kupcu","contentType":"TMA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/968.616.00.0_01.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","SK","SL","SR","SV","EN","IS","GR","IT","ZH","ES","ET","CS","AR","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true},{"description":"Uputstvo za montažu","explanation":null,"contentType":"TMA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/996.653.00.0_04.pdf","languages":[],"visible":true},{"description":"Uputstvo za negu","explanation":"Čišćenje površina","contentType":"TPA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/964.004.00.0_00.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","SK","SL","SR","SV","EN","IS","GR","IT","ES","KZ","ET","CS","AR","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true},{"description":"Uputstvo za negu","explanation":"Tipka za aktiviranje Mustang škriljac","contentType":"TPA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/968.896.00.0_00.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","SK","SL","SR","SV","EN","IS","GR","IT","ZH","ES","ET","CS","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true}]},"videos":{"list":[]},"apps":{"list":null},"pdfUrl":"/sr-RS/pdf/product/PRO_841159","zipUrl":"/sr-RS/zip/product/PRO_841159","seriesUrl":null,"shareUrl":"http://catalog.geberit.rs/sr-RS/PRO_841159.html","seriesName":null,"showAccessoriesSection":true,"showCanBeCombinedWithSection":null,"showApplicationPurposesSection":true,"hasTenderText":false,"availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":true,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","DOCUMENTS","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true},"intendedUseOverview":{"list":[]},"accessoriesOverview":{"list":[]}}
Preuzmi CAD crteže
Prekid
Dodatne informacije
  • Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi
  • Vreme isporuke 6 nedelja za art.br. 115.788.JV.2 i 115.788.JX.2

Tehnički podaci

  • Sila aktiviranja
    < 20 N

Namene
Kliknite na određenu namenu radi pretraživanja dodatnih proizvoda

Karakteristike
Kliknite na određenu karakteristiku radi pretraživanja dodatnih proizvoda

Obim isporuke

  • Montažni okvir
  • 2 vijka za okvir tipke
  • 2 poluge za aktiviranje ispiranja

Dodatna oprema

{"list":[{"description":"Uputstvo za montažu","explanation":"Tipke za aktiviranje Sigma50","contentType":"TMA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/965.592.00.0_02.pdf","languages":[],"visible":true},{"description":"Uputstvo za montažu","explanation":"Tipka za aktiviranje Sigma50 prilagođena kupcu","contentType":"TMA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/968.616.00.0_01.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","SK","SL","SR","SV","EN","IS","GR","IT","ZH","ES","ET","CS","AR","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true},{"description":"Uputstvo za montažu","explanation":null,"contentType":"TMA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/996.653.00.0_04.pdf","languages":[],"visible":true},{"description":"Uputstvo za negu","explanation":"Čišćenje površina","contentType":"TPA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/964.004.00.0_00.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","SK","SL","SR","SV","EN","IS","GR","IT","ES","KZ","ET","CS","AR","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true},{"description":"Uputstvo za negu","explanation":"Tipka za aktiviranje Mustang škriljac","contentType":"TPA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/968.896.00.0_00.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","SK","SL","SR","SV","EN","IS","GR","IT","ZH","ES","ET","CS","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true}]}

Rezervni delovi

Došlo je do greške kod Geberit ID usluga. Pokušajte kasnije da se ponovo prijavite.