RS
Informacija

Vi koristite stari pretraživač koji više ne podržavamo i zbog toga ne možete da iskoristite prednosti celokupnog opsega funkcija. Preporučujemo da naš online katalog posetite korišćenjem aktuelnog pretraživača.

Zatvaranje
Sistemi
Serije
Novosti
Izrada novog spiska
Prekid
Vaša poruka je poslata.
Zatvaranje

Geberit Sigma60 tipka za aktiviranje, za dvokoličinsko ispiranje, ravna sa zidom

Geberit Sigma60 tipka za aktiviranje, za dvokoličinsko ispiranje, ravna sa zidom

Pronalaženje rezervnih delova
Pronalaženje dokumenata
Formular za kontakt

Artikli (5)

{"productId":"PRO_222114","name":"Geberit Sigma60 tipka za aktiviranje, za dvokoličinsko ispiranje, ravna sa zidom","description":null,"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_235891","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/58/91/DAS_235891_20170925_173937.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/58/91/DAS_235891_20170925_173937.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/58/91/DAS_235891_20170925_173937.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/58/91/DAS_235891_20170925_173937.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/58/91/DAS_235891_20170925_173937.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/58/91/DAS_235891.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/58/91/DAS_235891_20170925_173937.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_233920","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/39/20/DAS_233920_20200828_084954.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/39/20/DAS_233920_20200828_084954.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/39/20/DAS_233920_20200828_084954.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/39/20/DAS_233920_20200828_084954.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/39/20/DAS_233920_20200828_084954.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/39/20/DAS_233920.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/39/20/DAS_233920_20200828_084954.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_233921","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/39/21/DAS_233921_20200828_084859.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/39/21/DAS_233921_20200828_084859.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/39/21/DAS_233921_20200828_084859.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/39/21/DAS_233921_20200828_084859.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/39/21/DAS_233921_20200828_084859.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/39/21/DAS_233921.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/39/21/DAS_233921_20200828_084859.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_233922","orientation":"SideViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/39/22/DAS_233922_20200828_133708.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/39/22/DAS_233922_20200828_133708.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/39/22/DAS_233922_20200828_133708.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/39/22/DAS_233922_20200828_133708.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/39/22/DAS_233922_20200828_133708.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/39/22/DAS_233922.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/39/22/DAS_233922_20200828_133708.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Article","key":"DAS_294547","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/45/47/DAS_294547_20170926_141631.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/45/47/DAS_294547_20170926_141631.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/45/47/DAS_294547_20170926_141631.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/45/47/DAS_294547_20170926_141631.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/45/47/DAS_294547_20170926_141631.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/45/47/DAS_294547.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/45/47/DAS_294547_20170926_141631.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Article","key":"DAS_294545","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/45/45/DAS_294545_20170926_141623.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/45/45/DAS_294545_20170926_141623.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/45/45/DAS_294545_20170926_141623.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/45/45/DAS_294545_20170926_141623.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/45/45/DAS_294545_20170926_141623.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/45/45/DAS_294545.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/45/45/DAS_294545_20170926_141623.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Article","key":"DAS_294546","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/45/46/DAS_294546_20170926_141627.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/45/46/DAS_294546_20170926_141627.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/45/46/DAS_294546_20170926_141627.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/45/46/DAS_294546_20170926_141627.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/45/46/DAS_294546_20170926_141627.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/45/46/DAS_294546.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/45/46/DAS_294546_20170926_141627.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Article","key":"DAS_2072600","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/26/00/DAS_2072600_20201218_164114.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/26/00/DAS_2072600_20201218_164114.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/26/00/DAS_2072600_20201218_164114.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/26/00/DAS_2072600_20201218_164114.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/26/00/DAS_2072600_20201218_164114.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/26/00/DAS_2072600.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/26/00/DAS_2072600_20201218_164114.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Article","key":"DAS_2072601","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/26/01/DAS_2072601_20201218_164121.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/26/01/DAS_2072601_20201218_164121.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/26/01/DAS_2072601_20201218_164121.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/26/01/DAS_2072601_20201218_164121.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/26/01/DAS_2072601_20201218_164121.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/26/01/DAS_2072601.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/26/01/DAS_2072601_20201218_164121.jpg"}]},"variant":{"name":null,"sku":null,"url":null,"image":null,"price":null,"priceOld":null},"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"new":false,"phasingOut":false},"articles":{"articlesList":[{"articleCode":"115.640.SI.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/45/46/DAS_294546_20170926_141627.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_459792","value":"Tasteri: beli<br/>Ukrasne trake: sa reflektujućim premazom<br/>Okvir: sjajni hrom","rawValue":"Tasteri: beli<br/>Ukrasne trake: sa reflektujućim premazom<br/>Okvir: sjajni hrom","unit":[]},{"attributeId":"ATT_11001","value":"cink liven pod pritiskom / staklo","rawValue":"cink liven pod pritiskom / staklo","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10931","value":"21.4 cm","rawValue":"21.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10951","value":"13.2 cm","rawValue":"13.2","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_380239","value":"2.5 cm","rawValue":"2.5","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"new":false,"phasingOut":false},"variantId":"PRO_222114_115.640.SI.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/sr-RS/zip/cad-drawings/article/115.640.SI.1","zipPhotosDrawingsLink":"/sr-RS/zip/photos-drawings/article/115.640.SI.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true}},{"articleCode":"115.640.SJ.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/45/47/DAS_294547_20170926_141631.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_459792","value":"Tasteri: crni<br/>Ukrasne trake: sa reflektujućim premazom<br/>Okvir: sjajni hrom","rawValue":"Tasteri: crni<br/>Ukrasne trake: sa reflektujućim premazom<br/>Okvir: sjajni hrom","unit":[]},{"attributeId":"ATT_11001","value":"cink liven pod pritiskom / staklo","rawValue":"cink liven pod pritiskom / staklo","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10931","value":"21.4 cm","rawValue":"21.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10951","value":"13.2 cm","rawValue":"13.2","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_380239","value":"2.5 cm","rawValue":"2.5","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"new":false,"phasingOut":false},"variantId":"PRO_222114_115.640.SJ.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/sr-RS/zip/cad-drawings/article/115.640.SJ.1","zipPhotosDrawingsLink":"/sr-RS/zip/photos-drawings/article/115.640.SJ.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true}},{"articleCode":"115.640.GH.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/45/45/DAS_294545_20170926_141623.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_459792","value":"Tasteri: hromirani, četkani, sa slojem easy-to-clean<br/>Ukrasne trake i okvir: sjajni hrom","rawValue":"Tasteri: hromirani, četkani, sa slojem easy-to-clean<br/>Ukrasne trake i okvir: sjajni hrom","unit":[]},{"attributeId":"ATT_11001","value":"cink liven pod pritiskom","rawValue":"cink liven pod pritiskom","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10931","value":"21.4 cm","rawValue":"21.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10951","value":"13.2 cm","rawValue":"13.2","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_380239","value":"2.5 cm","rawValue":"2.5","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"new":false,"phasingOut":false},"variantId":"PRO_222114_115.640.GH.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/sr-RS/zip/cad-drawings/article/115.640.GH.1","zipPhotosDrawingsLink":"/sr-RS/zip/photos-drawings/article/115.640.GH.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true}},{"articleCode":"115.640.JK.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/26/00/DAS_2072600_20201218_164114.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_459792","value":"Tasteri: lava<br/>Ukrasne trake: sa reflektujućim premazom<br/>Okvir: sjajni hrom","rawValue":"Tasteri: lava<br/>Ukrasne trake: sa reflektujućim premazom<br/>Okvir: sjajni hrom","unit":[]},{"attributeId":"ATT_11001","value":"cink liven pod pritiskom / staklo","rawValue":"cink liven pod pritiskom / staklo","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10931","value":"21.4 cm","rawValue":"21.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10951","value":"13.2 cm","rawValue":"13.2","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_380239","value":"2.5 cm","rawValue":"2.5","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"new":false,"phasingOut":false},"variantId":"PRO_222114_115.640.JK.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/sr-RS/zip/cad-drawings/article/115.640.JK.1","zipPhotosDrawingsLink":"/sr-RS/zip/photos-drawings/article/115.640.JK.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true}},{"articleCode":"115.640.JL.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/26/01/DAS_2072601_20201218_164121.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_459792","value":"Tasteri: peščanosiva<br/>Ukrasne trake: sa reflektujućim premazom<br/>Okvir: sjajni hrom","rawValue":"Tasteri: peščanosiva<br/>Ukrasne trake: sa reflektujućim premazom<br/>Okvir: sjajni hrom","unit":[]},{"attributeId":"ATT_11001","value":"cink liven pod pritiskom / staklo","rawValue":"cink liven pod pritiskom / staklo","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10931","value":"21.4 cm","rawValue":"21.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10951","value":"13.2 cm","rawValue":"13.2","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_380239","value":"2.5 cm","rawValue":"2.5","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"new":false,"phasingOut":false},"variantId":"PRO_222114_115.640.JL.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/sr-RS/zip/cad-drawings/article/115.640.JL.1","zipPhotosDrawingsLink":"/sr-RS/zip/photos-drawings/article/115.640.JL.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true}}],"attributesList":[{"attributeId":"ATT_459792","name":"Boja / površina","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_11001","name":"Materijal proizvoda","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10931","name":"B","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10951","name":"H","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_380239","name":"T","type":"technical"}],"articlesListSize":5},"technicalDataList":{"list":[]},"additionalInformation":{"list":[]},"scopeOfDelivery":{"included":[{"name":"Kompenzacioni okvir","url":null,"sequence":1},{"name":"2 distancera","url":null,"sequence":2},{"name":"2 vijka za okvir tipke","url":null,"sequence":3},{"name":"2 poluge za aktiviranje ispiranja","url":null,"sequence":4},{"name":"Zaštitna ploča","url":null,"sequence":5},{"name":"Materijal za pričvršćivanje","url":null,"sequence":6}],"notIncluded":[{"name":"Geberit ugradni set za montažu u ravni sa zidom, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm","url":null,"sequence":10}],"hasScopeOfDelivery":true},"characteristics":{"list":[{"name":"Serija 2016.","url":"/sr-RS/products/search?characteristics=RAT_233005","sequence":1},{"name":"Čeono aktiviranje","url":"/sr-RS/products/search?characteristics=RAT_100868","sequence":89},{"name":"Tipka za aktiviranje, u ravni sa zidom","url":"/sr-RS/products/search?characteristics=RAT_100061","sequence":291},{"name":"Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata","url":"/sr-RS/products/search?characteristics=RAT_100985","sequence":294}]},"applicationPurposes":{"list":[{"name":"Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotlića 8 cm, serija 2016","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_233007","sequence":79},{"name":"Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotlića 12 cm","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_103795","sequence":81},{"name":"Za debljine obloge 24–50 mm","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_234218","sequence":100},{"name":"Nije pogodno za Geberit Duofix elemente za konzolnu WC-šolju, za osobe sa invaliditetom","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_335735","sequence":200}]},"accessories":{"list":[{"key":"PRO_222106","name":{"sr_RS":"Geberit pokrivni ram za Sigma60 tipku za aktiviranje"},"url":"/sr-RS/Geberit-pokrivni-ram-za-Sigma60-tipku-za-aktiviranje/PRO_222106.html","seriesName":null,"numberArticles":2,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"new":false,"phasingOut":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_120600","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/06/00/DAS_120600_20170925_161929.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/06/00/DAS_120600_20170925_161929.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/06/00/DAS_120600_20170925_161929.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/06/00/DAS_120600_20170925_161929.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/06/00/DAS_120600_20170925_161929.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/06/00/DAS_120600.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/06/00/DAS_120600_20170925_161929.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_234234","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/42/34/DAS_234234_20190625_082056.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/42/34/DAS_234234_20190625_082056.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/42/34/DAS_234234_20190625_082056.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/42/34/DAS_234234_20190625_082056.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/42/34/DAS_234234_20190625_082056.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/42/34/DAS_234234.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/42/34/DAS_234234_20190625_082056.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_234235","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/42/35/DAS_234235_20190625_081743.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/42/35/DAS_234235_20190625_081743.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/42/35/DAS_234235_20190625_081743.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/42/35/DAS_234235_20190625_081743.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/42/35/DAS_234235_20190625_081743.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/42/35/DAS_234235.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/42/35/DAS_234235_20190625_081743.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_234236","orientation":"SideViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/42/36/DAS_234236_20190625_081958.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/42/36/DAS_234236_20190625_081958.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/42/36/DAS_234236_20190625_081958.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/42/36/DAS_234236_20190625_081958.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/42/36/DAS_234236_20190625_081958.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/42/36/DAS_234236.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/42/36/DAS_234236_20190625_081958.jpg"}]}}]},"canBeCombinedWith":null,"spareParts":{"list":[{"productId":"239f46c5-7a98-48ab-b73d-cf7ca1e99047","name":"Tipke za aktiviranje Sigma60, za dvokoličinsko ispiranje","brandNames":"Geberit","series":null,"types":"Sigma60","url":"/sr-RS/spare-part/Tipke-za-aktiviranje-Sigma60,-za-dvokoli%25C4%258Dinsko-ispiranje/SPT_461099.html","shareUrl":"http://catalog.geberit.rs/sr-RS/spare-part/SPT_461099.html","manufactureFrom":2016,"manufactureTo":null,"image":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartLarge/87/03/DAS_738703_20171030_161519.jpg","sparePartArticles":{"sparePartArticlesList":[{"articleCode":"243.423.00.1","position":"1","url":null,"name":"Zaštitna ploča sa tipkom za aktiviranje Geberit Sigma60","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"243.413.00.1","position":"2","url":null,"name":"Kompenzacioni okvir, za Geberit tipku za aktiviranje Sigma60 (2016)","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"243.414.00.1","position":"3","url":null,"name":"Geberit komplet vijaka za razmak Omega60 (2 kom.)","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"243.424.00.1","position":"4","url":null,"name":"Geberit komplet adaptera Sigma60","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"242.588.00.1","position":"5","url":null,"name":"Geberit komplet poluga za aktiviranje za Omega vodokotlić i tipku za aktiviranje Sigma60","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"243.415.GH.1","position":"6","url":null,"name":"Tipka za aktiviranje Geberit Sigma60, za dvokoličinsko ispiranje: hromirani, četkani, sa slojem easy-to-clean, sjajni hrom","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"243.415.JK.1","position":"6","url":null,"name":"Tipka za aktiviranje Geberit Sigma60, za dvokoličinsko ispiranje: lava, sa reflektujućim premazom, sjajni hrom","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"243.415.JL.1","position":"6","url":null,"name":"Tipka za aktiviranje Geberit Sigma60, za dvokoličinsko ispiranje: peščanosiva, sa reflektujućim premazom, sjajni hrom","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"243.415.SI.1","position":"6","url":null,"name":"Tipka za aktiviranje Geberit Sigma60, za dvokoličinsko ispiranje: beli, sa reflektujućim premazom, sjajni hrom","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"243.415.SJ.1","position":"6","url":null,"name":"Tipka za aktiviranje Geberit Sigma60, za dvokoličinsko ispiranje: crni, sa reflektujućim premazom, sjajni hrom","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"813.514.00.1","position":"6.1","url":null,"name":"Opruga, za tipku za aktiviranje","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"242.920.00.1","position":"6.2","url":null,"name":"Komplet osovinica za zaustavljanje, za Geberit tipku za aktiviranje Sigma60 (2 kom.)","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"243.422.00.1","position":"6.3","url":null,"name":"Komplet račvi, za Geberit tipku za aktiviranje Sigma60 (2016) (2 kom.)","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null}],"attributes":{}}}]},"documents":{"list":[{"description":"Napomena za montažu","explanation":"Informacije za polagače pločica, tipka za aktiviranje Sigma60, prilagođeno kupcu","contentType":"TMH","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/967.167.00.0_00.pdf","languages":["DE","EN","IT","FR","NL"],"visible":false},{"description":"Uputstvo za montažu","explanation":"Tipke za aktiviranje Sigma60","contentType":"TMA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/967.101.00.0_01.pdf","languages":[],"visible":true},{"description":"Uputstvo za negu","explanation":"Čišćenje površina","contentType":"TPA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/964.004.00.0_00.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","SK","SL","SR","SV","EN","IS","GR","IT","ES","KZ","ET","CS","AR","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true}]},"videos":{"list":[]},"apps":{"list":null},"pdfUrl":"/sr-RS/pdf/product/PRO_222114","zipUrl":"/sr-RS/zip/product/PRO_222114","seriesUrl":null,"shareUrl":"http://catalog.geberit.rs/sr-RS/PRO_222114.html","seriesName":null,"showAccessoriesSection":true,"showCanBeCombinedWithSection":null,"showApplicationPurposesSection":true,"hasTenderText":false,"availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":true,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","DOCUMENTS","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true},"intendedUseOverview":{"list":[]},"accessoriesOverview":{"list":[]}}
Preuzmi CAD crteže
Prekid

Namene
Kliknite na određenu namenu radi pretraživanja dodatnih proizvoda

Karakteristike
Kliknite na određenu karakteristiku radi pretraživanja dodatnih proizvoda

Obim isporuke

  • Kompenzacioni okvir
  • 2 distancera
  • 2 vijka za okvir tipke
  • 2 poluge za aktiviranje ispiranja
  • Zaštitna ploča
  • Materijal za pričvršćivanje

Dodatno za poručivanje
  • Geberit ugradni set za montažu u ravni sa zidom, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm

Dodatna oprema

{"list":[{"description":"Napomena za montažu","explanation":"Informacije za polagače pločica, tipka za aktiviranje Sigma60, prilagođeno kupcu","contentType":"TMH","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/967.167.00.0_00.pdf","languages":["DE","EN","IT","FR","NL"],"visible":false},{"description":"Uputstvo za montažu","explanation":"Tipke za aktiviranje Sigma60","contentType":"TMA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/967.101.00.0_01.pdf","languages":[],"visible":true},{"description":"Uputstvo za negu","explanation":"Čišćenje površina","contentType":"TPA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/964.004.00.0_00.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","SK","SL","SR","SV","EN","IS","GR","IT","ES","KZ","ET","CS","AR","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true}]}

Rezervni delovi

Došlo je do greške kod Geberit ID usluga. Pokušajte kasnije da se ponovo prijavite.