RS
Informacija

Vi koristite stari pretraživač koji više ne podržavamo i zbog toga ne možete da iskoristite prednosti celokupnog opsega funkcija. Preporučujemo da naš online katalog posetite korišćenjem aktuelnog pretraživača.

Zatvaranje
Sistemi
Serije
Novosti
Izrada novog spiska
Prekid
Vaša poruka je poslata.
Zatvaranje

Geberit Power & Connect Box

Novi
Novi artikl dostupan od 01.04.2022

Geberit Power & Connect Box

Pronalaženje dokumenata
Formular za kontakt

Artikli (1)

{"productId":"PRO_2161086","name":"Geberit Power & Connect Box","description":null,"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_2231447","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/14/47/DAS_2231447_20210728_065539.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/14/47/DAS_2231447_20210728_065539.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/14/47/DAS_2231447_20210728_065539.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/14/47/DAS_2231447_20210728_065539.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/14/47/DAS_2231447_20210728_065539.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/14/47/DAS_2231447.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/14/47/DAS_2231447_20210728_065539.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_2200090","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/00/90/DAS_2200090_20210823_151705.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/00/90/DAS_2200090_20210823_151705.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/00/90/DAS_2200090_20210823_151705.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/00/90/DAS_2200090_20210823_151705.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/00/90/DAS_2200090_20210823_151705.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/00/90/DAS_2200090.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/00/90/DAS_2200090_20210823_151705.jpg"}]},"variant":{"name":null,"sku":null,"url":null,"image":null,"price":null,"priceOld":null},"state":{"indicator":"NEW","from":"01.04.2022","replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":true},"articles":{"articlesList":[{"articleCode":"116.061.00.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/14/47/DAS_2231447_20210728_065539.jpg","systems":null,"attributeValues":[],"state":{"indicator":"NEW","from":"01.04.2022","replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":true},"variantId":"PRO_2161086_116.061.00.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":null,"zipPhotosDrawingsLink":"/sr-RS/zip/photos-drawings/article/116.061.00.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":false,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS"],"cadDrawings":false}}],"attributesList":[],"articlesListSize":1},"technicalDataList":{"list":[]},"additionalInformation":{"list":[]},"scopeOfDelivery":{"included":[{"name":"Power & Connect Box","url":null,"sequence":10},{"name":"Građevinska zaštita","url":null,"sequence":20},{"name":"Prazna cev dužine 0,32 m, za priključivanje Geberit AquaClean","url":null,"sequence":30}],"notIncluded":[{"name":"Geberit jedinica napajanja za Power & Connect Box","url":null,"sequence":10}],"hasScopeOfDelivery":true},"characteristics":{"list":[{"name":"Montaža bez alata","url":"/sr-RS/products/search?characteristics=RAT_101105","sequence":10},{"name":"Mogućnost priključka za Geberit AquaClean","url":"/sr-RS/products/search?characteristics=RAT_2179705","sequence":20},{"name":"Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine","url":"/sr-RS/products/search?characteristics=RAT_100974","sequence":30}]},"applicationPurposes":{"list":[{"name":"Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC šolju, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_2179683","sequence":10},{"name":"Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC šolju, sa Omega ugradnim vodokotlićem 12 cm","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_2179687","sequence":20},{"name":"Za pripremu glavnih priključaka Geberit uređaja za ispiranje WC","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_2179639","sequence":30},{"name":"Za pripremu glavnih priključaka Geberit DuoFresh modula","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_2179640","sequence":40},{"name":"Za pripremu glavnih priključaka Geberit AquaClean WC-a sa tušem","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_2179695","sequence":50},{"name":"Kao držač Geberit jedinice napajanja 12 V","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_2179699","sequence":50},{"name":"Kao držač pretvarača sabirnice","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_2179700","sequence":60},{"name":"Za skriveni glavni priključak iza WC šolje","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_2178733","sequence":100},{"name":"Nije pogodno za kombiniranje s protivpožarnim setom za Geberit Duofix elemenat za konzolnu WC šolju ili protivpožarne zatvarače za ispirna kolena i priključna kolena","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_2310003","sequence":200}]},"accessories":{"list":[]},"canBeCombinedWith":{"list":[{"key":"PRO_2202737","name":{"sr_RS":"Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm"},"url":"/sr-RS/Geberit-DuoFresh-modul-sa-automatskim-aktiviranjem-i-okvirom-za-Geberit-DuoFresh-Stick-za-dezinfekciju,-za-Sigma-ugradni-vodokotli%25C4%2587-12-cm/PRO_2202737.html","seriesName":null,"numberArticles":2,"state":{"indicator":"NEW","from":"01.04.2022","replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":true},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_2206485","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/64/85/DAS_2206485_20210629_131234.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/64/85/DAS_2206485_20210629_131234.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/64/85/DAS_2206485_20210629_131234.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/64/85/DAS_2206485_20210629_131234.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/64/85/DAS_2206485_20210629_131234.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/64/85/DAS_2206485.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/64/85/DAS_2206485_20210629_131234.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_2206246","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/62/46/DAS_2206246_20210629_113750.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/62/46/DAS_2206246_20210629_113750.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/62/46/DAS_2206246_20210629_113750.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/62/46/DAS_2206246_20210629_113750.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/62/46/DAS_2206246_20210629_113750.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/62/46/DAS_2206246.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/62/46/DAS_2206246_20210629_113750.jpg"}]}},{"key":"PRO_2202739","name":{"sr_RS":"Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm"},"url":"/sr-RS/Geberit-DuoFresh-modul-sa-ru%25C4%258Dnim-aktiviranjem-i-ulazom-za-Geberit-DuoFresh-Stick,-za-Sigma-ugradni-vodokotli%25C4%2587-12-cm/PRO_2202739.html","seriesName":null,"numberArticles":2,"state":{"indicator":"NEW","from":"01.04.2022","replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":true},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_2206487","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/64/87/DAS_2206487_20210629_131252.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/64/87/DAS_2206487_20210629_131252.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/64/87/DAS_2206487_20210629_131252.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/64/87/DAS_2206487_20210629_131252.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/64/87/DAS_2206487_20210629_131252.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/64/87/DAS_2206487.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/64/87/DAS_2206487_20210629_131252.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_2206248","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/62/48/DAS_2206248_20210629_113753.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/62/48/DAS_2206248_20210629_113753.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/62/48/DAS_2206248_20210629_113753.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/62/48/DAS_2206248_20210629_113753.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/62/48/DAS_2206248_20210629_113753.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/62/48/DAS_2206248.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/62/48/DAS_2206248_20210629_113753.jpg"}]}}]},"spareParts":{"list":[]},"documents":{"list":[{"description":"Deklaracija o usaglašenosti","explanation":"Električna i komunikaciona razvodna kutija za element za konzolnu WC šolju","contentType":"TKO","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/971.343.00.0_00.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","BS","UK","SK","SL","MK","SQ","SR","SV","MT","EN","GR","IT","ES","ET","CS","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true},{"description":"Deklaracija o usaglašenosti","explanation":null,"contentType":"TKO","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/971.347.00.0_00.pdf","languages":["EN"],"visible":false},{"description":"Uputstvo za montažu","explanation":"Ugradni set za montažu za električnu i komunikacionu priključnu doznu za instalacioni element za konzolnu WC šolju","contentType":"TMA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/970.756.00.0_00.pdf","languages":[],"visible":true}]},"videos":{"list":[{"videoUrl":"mcnHkB4haKo"}]},"apps":{"list":null},"pdfUrl":"/sr-RS/pdf/product/PRO_2161086","zipUrl":"/sr-RS/zip/product/PRO_2161086","seriesUrl":null,"shareUrl":"http://catalog.geberit.rs/sr-RS/PRO_2161086.html","seriesName":null,"showAccessoriesSection":false,"showCanBeCombinedWithSection":true,"showApplicationPurposesSection":true,"hasTenderText":false,"availableZipOptionsFormData":{"dxf":false,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":true,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","DOCUMENTS","PHOTOS_DRAWINGS"],"cadDrawings":false},"intendedUseOverview":{"list":[]},"accessoriesOverview":{"list":[]}}
Preuzmi CAD crteže
Prekid

Namene
Kliknite na određenu namenu radi pretraživanja dodatnih proizvoda

Karakteristike
Kliknite na određenu karakteristiku radi pretraživanja dodatnih proizvoda

Obim isporuke

  • Power & Connect Box
  • Građevinska zaštita
  • Prazna cev dužine 0,32 m, za priključivanje Geberit AquaClean

Dodatno za poručivanje
  • Geberit jedinica napajanja za Power & Connect Box

Može se kombinovati sa

{"list":[{"description":"Deklaracija o usaglašenosti","explanation":"Električna i komunikaciona razvodna kutija za element za konzolnu WC šolju","contentType":"TKO","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/971.343.00.0_00.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","BS","UK","SK","SL","MK","SQ","SR","SV","MT","EN","GR","IT","ES","ET","CS","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true},{"description":"Deklaracija o usaglašenosti","explanation":null,"contentType":"TKO","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/971.347.00.0_00.pdf","languages":["EN"],"visible":false},{"description":"Uputstvo za montažu","explanation":"Ugradni set za montažu za električnu i komunikacionu priključnu doznu za instalacioni element za konzolnu WC šolju","contentType":"TMA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/970.756.00.0_00.pdf","languages":[],"visible":true}]}
Došlo je do greške kod Geberit ID usluga. Pokušajte kasnije da se ponovo prijavite.