Geberit RS
Informacija

Vi koristite stari pretraživač koji više ne podržavamo i zbog toga ne možete da iskoristite prednosti celokupnog opsega funkcija. Preporučujemo da naš online katalog posetite korišćenjem aktuelnog pretraživača.

Zatvaranje
Sistemi
Serije
Novosti
Izrada novog spiska
Prekid
Vaša poruka je poslata.
Zatvaranje

Geberit izolacija za razdelnike za podno grejanje

Geberit izolacija za razdelnike za podno grejanje

Pronalaženje dokumenata
Formular za kontakt

Artikli (1)

{"productId":"PRO_501257","name":"Geberit izolacija za razdelnike za podno grejanje","description":null,"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_809592","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/95/92/DAS_809592_20180802_153043.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/95/92/DAS_809592_20180802_153043.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/95/92/DAS_809592_20180802_153043.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/95/92/DAS_809592_20180802_153043.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/95/92/DAS_809592_20180802_153043.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/95/92/DAS_809592.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/95/92/DAS_809592_20180802_153043.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_552254","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/22/54/DAS_552254_20180725_101420.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/22/54/DAS_552254_20180725_101420.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/22/54/DAS_552254_20180725_101420.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/22/54/DAS_552254_20180725_101420.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/22/54/DAS_552254_20180725_101420.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/22/54/DAS_552254.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/22/54/DAS_552254_20180725_101420.jpg"}]},"variant":{"name":null,"sku":null,"url":null,"image":null,"price":null,"priceOld":null},"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"articles":{"articlesList":[{"articleCode":"652.531.00.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/95/92/DAS_809592_20180802_153043.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_10996","value":"14.5 mm","rawValue":"14.5","unit":[{"encoding":"geberit","value":"mm"}]},{"attributeId":"ATT_10966","value":"67 cm","rawValue":"67","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10931","value":"6.9 cm","rawValue":"6.9","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10951","value":"6.9 cm","rawValue":"6.9","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"variantId":"PRO_501257_652.531.00.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":null,"zipPhotosDrawingsLink":"/sr-RS/zip/photos-drawings/article/652.531.00.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":false,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS"],"cadDrawings":false}}],"attributesList":[{"attributeId":"ATT_10996","name":"s","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10966","name":"L","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10931","name":"B","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10951","name":"H","type":"technical"}],"articlesListSize":1},"technicalDataList":{"list":[{"name":"Materijal proizvoda izolacije","value":"mekana PE-pena","sequence":1350}]},"additionalInformation":{"list":[]},"scopeOfDelivery":{"included":[{"name":"4 nosača","url":null,"sequence":1}],"notIncluded":[],"hasScopeOfDelivery":true},"characteristics":{"list":[{"name":"Izoluje toplotu i hladnoću","url":"/sr-RS/products/search?characteristics=RAT_506287","sequence":10},{"name":"Smanjuje gubitke energije","url":"/sr-RS/products/search?characteristics=RAT_506289","sequence":20},{"name":"Sprečava stvaranje kondenzata","url":"/sr-RS/products/search?characteristics=RAT_506291","sequence":30},{"name":"Sa mogućnošću skraćenja","url":"/sr-RS/products/search?characteristics=RAT_133364","sequence":40}]},"applicationPurposes":{"list":[{"name":"Pogodno isključivo za toplotnu izolaciju Geberit razdelnika od nerđajućeg čelika","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_505850","sequence":10},{"name":"Pogodno za sve konstrukcione dužine","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_506159","sequence":15}]},"accessories":{"list":[]},"canBeCombinedWith":null,"spareParts":{"list":[]},"documents":{"list":[{"description":"Uputstvo za montažu","contentType":"TMA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/968.347.00.0_00.pdf","languages":[],"visible":true}]},"videos":{"list":[]},"apps":{"list":null},"pdfUrl":"/sr-RS/pdf/product/PRO_501257","zipUrl":"/sr-RS/zip/product/PRO_501257","seriesUrl":null,"shareUrl":"http://catalog.geberit.rs/sr-RS/PRO_501257.html","seriesName":null,"showAccessoriesSection":false,"showCanBeCombinedWithSection":null,"showApplicationPurposesSection":true,"hasTenderText":false,"availableZipOptionsFormData":{"dxf":false,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":true,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","DOCUMENTS","PHOTOS_DRAWINGS"],"cadDrawings":false},"intendedUseOverview":{"list":[]},"accessoriesOverview":{"list":[]}}
Preuzmi CAD crteže
Prekid

Tehnički podaci

  • Materijal proizvoda izolacije
    mekana PE-pena

Namene
Kliknite na određenu namenu radi pretraživanja dodatnih proizvoda

Karakteristike
Help Icons
Kliknite na određenu karakteristiku radi pretraživanja dodatnih proizvoda

Obim isporuke

  • 4 nosača
{"list":[{"description":"Uputstvo za montažu","contentType":"TMA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/968.347.00.0_00.pdf","languages":[],"visible":true}]}
Došlo je do greške kod Geberit ID usluga. Pokušajte kasnije da se ponovo prijavite.