RS
Informacija

Vi koristite stari pretraživač koji više ne podržavamo i zbog toga ne možete da iskoristite prednosti celokupnog opsega funkcija. Preporučujemo da naš online katalog posetite korišćenjem aktuelnog pretraživača.

Zatvaranje
Sistemi
Serije
Novosti
Izrada novog spiska
Prekid
Vaša poruka je poslata.
Zatvaranje

Geberit manžetna za priključak za ispirnu cev

Geberit manžetna za priključak za ispirnu cev

Pronalaženje dokumenata
Formular za kontakt

Artikli (1)

{"productId":"PRO_100324","name":"Geberit manžetna za priključak za ispirnu cev","description":null,"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_120722","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/07/22/DAS_120722_20170925_154635.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/07/22/DAS_120722_20170925_154635.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/07/22/DAS_120722_20170925_154635.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/07/22/DAS_120722_20170925_154635.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/07/22/DAS_120722_20170925_154635.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/07/22/DAS_120722.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/07/22/DAS_120722_20170925_154635.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_101010","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/10/10/DAS_101010_20120220_142446.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/10/10/DAS_101010_20120220_142446.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/10/10/DAS_101010_20120220_142446.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/10/10/DAS_101010_20120220_142446.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/10/10/DAS_101010_20120220_142446.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/10/10/DAS_101010.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/10/10/DAS_101010_20120220_142446.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_101171","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/11/71/DAS_101171_20120220_142525.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/11/71/DAS_101171_20120220_142525.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/11/71/DAS_101171_20120220_142525.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/11/71/DAS_101171_20120220_142525.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/11/71/DAS_101171_20120220_142525.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/11/71/DAS_101171.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/11/71/DAS_101171_20120220_142525.jpg"}]},"variant":{"name":null,"sku":null,"url":null,"image":null,"price":null,"priceOld":null},"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"articles":{"articlesList":[{"articleCode":"119.668.00.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/07/22/DAS_120722_20170925_154635.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_10935","value":"45 mm","rawValue":"45","unit":[{"encoding":"geberit","value":"mm"}]},{"attributeId":"ATT_10936","value":"6 cm","rawValue":"6","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10966","value":"2.5 cm","rawValue":"2.5","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":"99235012000","replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"variantId":"PRO_100324_119.668.00.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":null,"zipPhotosDrawingsLink":"/sr-RS/zip/photos-drawings/article/119.668.00.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":false,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS"],"cadDrawings":false}}],"attributesList":[{"attributeId":"ATT_10935","name":"d, ø","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10936","name":"D","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10966","name":"L","type":"technical"}],"articlesListSize":1},"technicalDataList":{"list":[{"name":"Materijal proizvoda","value":"EPDM","sequence":1290}]},"additionalInformation":{"list":[]},"scopeOfDelivery":{"included":[],"notIncluded":[],"hasScopeOfDelivery":false},"characteristics":{"list":[]},"applicationPurposes":{"list":[{"name":"Za zaptivanje između ispirnih cevi i sanitarne keramike","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_101476","sequence":53}]},"accessories":{"list":[]},"canBeCombinedWith":null,"spareParts":{"list":[]},"documents":{"list":[{"description":"Izjava o snazi","explanation":"DoP62 Geberit gumene zaptivke","contentType":"TLE","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/969.689.00.0_06.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","BS","UK","SK","SL","MK","SQ","SR","SV","MT","EN","GR","IT","ES","KZ","ET","CS","JA","PL","RO","DA","TR","NL"],"visible":true},{"description":"Izjava o snazi","explanation":"DoP62 Geberit gumene zaptivke","contentType":"TLE","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/971.108.00.0_00.pdf","languages":["EN"],"visible":false}]},"videos":{"list":[]},"apps":{"list":null},"pdfUrl":"/sr-RS/pdf/product/PRO_100324","zipUrl":"/sr-RS/zip/product/PRO_100324","seriesUrl":null,"shareUrl":"http://catalog.geberit.rs/sr-RS/PRO_100324.html","seriesName":null,"showAccessoriesSection":false,"showCanBeCombinedWithSection":null,"showApplicationPurposesSection":true,"hasTenderText":false,"availableZipOptionsFormData":{"dxf":false,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":true,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","DOCUMENTS","PHOTOS_DRAWINGS"],"cadDrawings":false},"intendedUseOverview":{"list":[]},"accessoriesOverview":{"list":[]}}
Preuzmi CAD crteže
Prekid

Tehnički podaci

  • Materijal proizvoda
    EPDM

Namene
Kliknite na određenu namenu radi pretraživanja dodatnih proizvoda

{"list":[{"description":"Izjava o snazi","explanation":"DoP62 Geberit gumene zaptivke","contentType":"TLE","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/969.689.00.0_06.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","BS","UK","SK","SL","MK","SQ","SR","SV","MT","EN","GR","IT","ES","KZ","ET","CS","JA","PL","RO","DA","TR","NL"],"visible":true},{"description":"Izjava o snazi","explanation":"DoP62 Geberit gumene zaptivke","contentType":"TLE","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/971.108.00.0_00.pdf","languages":["EN"],"visible":false}]}
Došlo je do greške kod Geberit ID usluga. Pokušajte kasnije da se ponovo prijavite.