Geberit RS
Sistemi
Serije
Novosti
Izrada novog spiska
Prekid

Geberit uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, dvokoličinsko ispiranje, za radio-taster

Geberit uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, dvokoličinsko ispiranje, za radio-taster

Pronalaženje rezervnih delova
Pronalaženje dokumenata
Formular za kontakt
Vaša poruka je poslata.
Zatvaranje

Artikli (1)

{"productId":"PRO_100624","name":"Geberit uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, dvokoličinsko ispiranje, za radio-taster","description":null,"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_120825","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/08/25/DAS_120825_20170925_162127.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/08/25/DAS_120825_20170925_162127.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/08/25/DAS_120825_20170925_162127.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/08/25/DAS_120825_20170925_162127.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/08/25/DAS_120825_20170925_162127.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/08/25/DAS_120825.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/08/25/DAS_120825_20170925_162127.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_103114","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/31/14/DAS_103114_20180413_170203.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/31/14/DAS_103114_20180413_170203.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/31/14/DAS_103114_20180413_170203.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/31/14/DAS_103114_20180413_170203.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/31/14/DAS_103114_20180413_170203.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/31/14/DAS_103114.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/31/14/DAS_103114_20180413_170203.jpg"}]},"variant":{"name":null,"sku":null,"url":null,"image":null,"price":null,"priceOld":null},"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"articles":{"articlesList":[{"articleCode":"115.897.00.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/08/25/DAS_120825_20170925_162127.jpg","systems":null,"attributeValues":[],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"variantId":"PRO_100624_115.897.00.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/sr-RS/zip/cad-drawings/article/115.897.00.1","zipPhotosDrawingsLink":"/sr-RS/zip/photos-drawings/article/115.897.00.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true}}],"attributesList":[],"articlesListSize":1},"technicalDataList":{"list":[{"name":"Nominalni napon","value":"85-240 V AC","sequence":108},{"name":"Mrežna frekvencija","value":"50-60 Hz","sequence":109},{"name":"Radni napon","value":"4.1 V DC","sequence":110},{"name":"Talasna frekvencija","value":"868.4 MHz","sequence":1040},{"name":"Domet radio-talasa","value":"10 m","sequence":1050},{"name":"Opseg podešavanja intervala ispiranja","value":"1-168 h","sequence":1090},{"name":"Fabričko podešavanje intervala ispiranja","value":"168 h","sequence":1100}]},"additionalInformation":{"list":[{"items":["Set za montažu sa jedinicom napajanja (br. art. 115.861.00.1) "],"label":null}]},"scopeOfDelivery":{"included":[{"name":"Montažni okvir","url":null,"sequence":1},{"name":"Poluga za aktiviranje","url":null,"sequence":2},{"name":"Zaštitna ploča","url":null,"sequence":3},{"name":"Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani","url":null,"sequence":4},{"name":"Električno upravljanje","url":null,"sequence":5},{"name":"Materijal za pričvršćivanje","url":null,"sequence":6}],"notIncluded":[{"name":"Tipka za aktiviranje","url":null,"sequence":1},{"name":"Radio-taster","url":null,"sequence":2},{"name":"Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja","url":"/sr-RS/PRO_100661-115.861.00.1.html","sequence":3}],"hasScopeOfDelivery":true},"characteristics":{"list":[{"name":"Aktiviranje funkcije ispiranja preko Geberit radio-tastera, bežično","url":"/sr-RS/products/search?q=RAT_100498&name=Aktiviranje funkcije ispiranja preko Geberit radio-tastera, bežično","sequence":120},{"name":"Pokretanje dvokoličinskog ispiranja preko radio-tastera","url":"/sr-RS/products/search?q=RAT_100409&name=Pokretanje dvokoličinskog ispiranja preko radio-tastera","sequence":130},{"name":"Jednokoličinsko ispiranje, aktivira se preko tipke za aktiviranje","url":"/sr-RS/products/search?q=RAT_100395&name=Jednokoličinsko ispiranje, aktivira se preko tipke za aktiviranje","sequence":150},{"name":"Pokrivna ploča i ploče za aktiviranje funkcije start-stop, sa mogućnošću montiranja","url":"/sr-RS/products/search?q=RAT_100547&name=Pokrivna ploča i ploče za aktiviranje funkcije start-stop, sa mogućnošću montiranja","sequence":240},{"name":"Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivnom pločom","url":"/sr-RS/products/search?q=RAT_102474&name=Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivnom pločom","sequence":250},{"name":"Napajanje strujom preko jedinice napajanja","url":"/sr-RS/products/search?q=RAT_100330&name=Napajanje strujom preko jedinice napajanja","sequence":290},{"name":"Eksterna jedinica napajanja","url":"/sr-RS/products/search?q=RAT_100321&name=Eksterna jedinica napajanja","sequence":300},{"name":"Transformacija mrežnog napona u nizak napon 4,1 V DC","url":"/sr-RS/products/search?q=RAT_100333&name=Transformacija mrežnog napona u nizak napon 4,1 V DC","sequence":310},{"name":"Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću","url":"/sr-RS/products/search?q=RAT_100319&name=Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću","sequence":320},{"name":"Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti","url":"/sr-RS/products/search?q=RAT_100157&name=Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti","sequence":350},{"name":"Interval ispiranja, prethodno podešen","url":"/sr-RS/products/search?q=RAT_100259&name=Interval ispiranja, prethodno podešen","sequence":410},{"name":"Interval ispiranja, podesiv","url":"/sr-RS/products/search?q=RAT_102471&name=Interval ispiranja, podesiv","sequence":420},{"name":"Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem","url":"/sr-RS/products/search?q=RAT_100556&name=Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem","sequence":450},{"name":"Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača","url":"/sr-RS/products/search?q=RAT_100255&name=Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača","sequence":460},{"name":"Mehanizam za podizanje, niskošumni","url":"/sr-RS/products/search?q=RAT_100084&name=Mehanizam za podizanje, niskošumni","sequence":480},{"name":"Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom","url":"/sr-RS/products/search?q=RAT_100990&name=Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom","sequence":490}]},"applicationPurposes":{"list":[{"name":"Za ručno daljinsko aktiviranje Geberit Sigma predzidnih vodokotlića 12 cm preko Geberit radiotalasnog tastera","url":"/sr-RS/products/search?q=RAT_102047&name=Za ručno daljinsko aktiviranje Geberit Sigma predzidnih vodokotlića 12 cm preko Geberit radiotalasnog tastera","sequence":90},{"name":"Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja","url":"/sr-RS/products/search?q=RAT_101599&name=Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja","sequence":140},{"name":"Za masivnu i suvu konstrukciju","url":"/sr-RS/products/search?q=RAT_101294&name=Za masivnu i suvu konstrukciju","sequence":180},{"name":"Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom","url":"/sr-RS/products/search?q=RAT_101170&name=Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom","sequence":220},{"name":"Za Geberit Sigma ugradne vodokotliće 12 cm","url":"/sr-RS/products/search?q=RAT_102377&name=Za Geberit Sigma ugradne vodokotliće 12 cm","sequence":235},{"name":"Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić","url":"/sr-RS/products/search?q=RAT_102189&name=Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić","sequence":1000}]},"accessories":{"list":[{"key":"PRO_102683","name":{"sr_RS":"Geberit Service-Handy"},"url":"/sr-RS/Geberit-Service-Handy/PRO_102683.html","seriesName":null,"numberArticles":1,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_125669","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/56/69/DAS_125669_20170927_105158.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/56/69/DAS_125669_20170927_105158.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/56/69/DAS_125669_20170927_105158.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/56/69/DAS_125669_20170927_105158.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/56/69/DAS_125669_20170927_105158.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/56/69/DAS_125669.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/56/69/DAS_125669_20170927_105158.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_102556","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/25/56/DAS_102556_20190716_175159.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/25/56/DAS_102556_20190716_175159.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/25/56/DAS_102556_20190716_175159.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/25/56/DAS_102556_20190716_175159.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/25/56/DAS_102556_20190716_175159.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/25/56/DAS_102556.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/25/56/DAS_102556_20190716_175159.jpg"}]}},{"key":"PRO_100668","name":{"sr_RS":"Geberit radio-taster za elektronsko aktiviranje ispiranja"},"url":"/sr-RS/Geberit-radio-taster-za-elektronsko-aktiviranje-ispiranja/PRO_100668.html","seriesName":null,"numberArticles":1,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_120827","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/08/27/DAS_120827_20170925_163254.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/08/27/DAS_120827_20170925_163254.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/08/27/DAS_120827_20170925_163254.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/08/27/DAS_120827_20170925_163254.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/08/27/DAS_120827_20170925_163254.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/08/27/DAS_120827.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/08/27/DAS_120827_20170925_163254.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_102642","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/26/42/DAS_102642_20190624_113530.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/26/42/DAS_102642_20190624_113530.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/26/42/DAS_102642_20190624_113530.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/26/42/DAS_102642_20190624_113530.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/26/42/DAS_102642_20190624_113530.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/26/42/DAS_102642.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/26/42/DAS_102642_20190624_113530.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_102643","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/26/43/DAS_102643_20190624_113233.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/26/43/DAS_102643_20190624_113233.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/26/43/DAS_102643_20190624_113233.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/26/43/DAS_102643_20190624_113233.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/26/43/DAS_102643_20190624_113233.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/26/43/DAS_102643.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/26/43/DAS_102643_20190624_113233.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_102641","orientation":"SideViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/26/41/DAS_102641_20190624_113437.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/26/41/DAS_102641_20190624_113437.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/26/41/DAS_102641_20190624_113437.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/26/41/DAS_102641_20190624_113437.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/26/41/DAS_102641_20190624_113437.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/26/41/DAS_102641.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/26/41/DAS_102641_20190624_113437.jpg"}]}},{"key":"PRO_127671","name":{"sr_RS":"Geberit tipka za aktiviranje Sigma10, za start/stop ispiranje, pričvršćuje se vijcima"},"url":"/sr-RS/Geberit-tipka-za-aktiviranje-Sigma10,-za-start%2Fstop-ispiranje,-pri%25C4%258Dvr%25C5%25A1%25C4%2587uje-se-vijcima/PRO_127671.html","seriesName":null,"numberArticles":1,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_145018","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/50/18/DAS_145018_20170925_161640.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/50/18/DAS_145018_20170925_161640.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/50/18/DAS_145018_20170925_161640.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/50/18/DAS_145018_20170925_161640.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/50/18/DAS_145018_20170925_161640.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/50/18/DAS_145018.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/50/18/DAS_145018_20170925_161640.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_129859","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/98/59/DAS_129859_20190624_124135.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/98/59/DAS_129859_20190624_124135.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/98/59/DAS_129859_20190624_124135.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/98/59/DAS_129859_20190624_124135.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/98/59/DAS_129859_20190624_124135.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/98/59/DAS_129859.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/98/59/DAS_129859_20190624_124135.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_129860","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/98/60/DAS_129860_20190624_124318.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/98/60/DAS_129860_20190624_124318.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/98/60/DAS_129860_20190624_124318.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/98/60/DAS_129860_20190624_124318.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/98/60/DAS_129860_20190624_124318.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/98/60/DAS_129860.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/98/60/DAS_129860_20190624_124318.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_129861","orientation":"SideViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/98/61/DAS_129861_20190624_124012.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/98/61/DAS_129861_20190624_124012.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/98/61/DAS_129861_20190624_124012.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/98/61/DAS_129861_20190624_124012.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/98/61/DAS_129861_20190624_124012.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/98/61/DAS_129861.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/98/61/DAS_129861_20190624_124012.jpg"}]}},{"key":"PRO_200247","name":{"sr_RS":"Geberit tipka za aktiviranje Sigma30, za start/stop ispiranje, pričvršćuje se vijcima"},"url":"/sr-RS/Geberit-tipka-za-aktiviranje-Sigma30,-za-start%2Fstop-ispiranje,-pri%25C4%258Dvr%25C5%25A1%25C4%2587uje-se-vijcima/PRO_200247.html","seriesName":null,"numberArticles":6,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_232390","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/23/90/DAS_232390_20170925_171458.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/23/90/DAS_232390_20170925_171458.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/23/90/DAS_232390_20170925_171458.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/23/90/DAS_232390_20170925_171458.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/23/90/DAS_232390_20170925_171458.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/23/90/DAS_232390.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/23/90/DAS_232390_20170925_171458.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_223392","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/33/92/DAS_223392_20190625_082042.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/33/92/DAS_223392_20190625_082042.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/33/92/DAS_223392_20190625_082042.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/33/92/DAS_223392_20190625_082042.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/33/92/DAS_223392_20190625_082042.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/33/92/DAS_223392.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/33/92/DAS_223392_20190625_082042.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_223391","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/33/91/DAS_223391_20190625_081727.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/33/91/DAS_223391_20190625_081727.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/33/91/DAS_223391_20190625_081727.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/33/91/DAS_223391_20190625_081727.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/33/91/DAS_223391_20190625_081727.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/33/91/DAS_223391.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/33/91/DAS_223391_20190625_081727.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_223393","orientation":"SideViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/33/93/DAS_223393_20190625_081941.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/33/93/DAS_223393_20190625_081941.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/33/93/DAS_223393_20190625_081941.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/33/93/DAS_223393_20190625_081941.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/33/93/DAS_223393_20190625_081941.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/33/93/DAS_223393.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/33/93/DAS_223393_20190625_081941.jpg"}]}},{"key":"PRO_100559","name":{"sr_RS":"Geberit tipka za aktiviranje Mambo, za start/stop ispiranje, pričvršćuje se vijcima"},"url":"/sr-RS/Geberit-tipka-za-aktiviranje-Mambo,-za-start%2Fstop-ispiranje,-pri%25C4%258Dvr%25C5%25A1%25C4%2587uje-se-vijcima/PRO_100559.html","seriesName":null,"numberArticles":1,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_120743","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/07/43/DAS_120743_20170925_161722.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/07/43/DAS_120743_20170925_161722.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/07/43/DAS_120743_20170925_161722.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/07/43/DAS_120743_20170925_161722.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/07/43/DAS_120743_20170925_161722.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/07/43/DAS_120743.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/07/43/DAS_120743_20170925_161722.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_101571","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/15/71/DAS_101571_20190624_124057.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/15/71/DAS_101571_20190624_124057.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/15/71/DAS_101571_20190624_124057.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/15/71/DAS_101571_20190624_124057.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/15/71/DAS_101571_20190624_124057.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/15/71/DAS_101571.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/15/71/DAS_101571_20190624_124057.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_101570","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/15/70/DAS_101570_20190624_124249.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/15/70/DAS_101570_20190624_124249.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/15/70/DAS_101570_20190624_124249.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/15/70/DAS_101570_20190624_124249.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/15/70/DAS_101570_20190624_124249.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/15/70/DAS_101570.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/15/70/DAS_101570_20190624_124249.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_101569","orientation":"SideViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/15/69/DAS_101569_20190624_123945.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/15/69/DAS_101569_20190624_123945.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/15/69/DAS_101569_20190624_123945.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/15/69/DAS_101569_20190624_123945.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/15/69/DAS_101569_20190624_123945.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/15/69/DAS_101569.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/15/69/DAS_101569_20190624_123945.jpg"}]}}]},"canBeCombinedWith":null,"spareParts":{"list":[{"productId":"7cc900dd-3317-4743-80b1-a191465239c9","name":"Uređaji za ispiranje WC sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, jednokoličinsko ispiranje, tipka za aktiviranje Mambo, za mehanizam za podizanje, ručno","brandNames":"Geberit","series":null,"types":"Mambo, Sigma10","url":"/sr-RS/spare-part/Ure%25C4%2591aji-za-ispiranje-WC-sa-elektronskim-aktiviranjem-ispiranja,-jednokoli%25C4%258Dinsko-ispiranje,-tipka-za-aktiviranje-Mambo,-za-mehanizam-za-podizanje,-ru%25C4%258Dno/SPT_461134.html","shareUrl":"http://catalog.geberit.rs/sr-RS/spare-part/SPT_461134.html","manufactureFrom":2006,"manufactureTo":null,"image":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartLarge/56/18/DAS_735618_20171030_145522.jpg","sparePartArticles":{"sparePartArticlesList":[{"articleCode":"115.861.00.1","position":"1","url":"/sr-RS/115.861.00.1.html","name":"Ugradni set za montažu, za Geberit uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":true,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"241.149.00.1","position":"1.1","url":null,"name":"Geberit jedinica napajanja","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"241.161.00.1","position":"1.2","url":null,"name":"Geberit poklopac kutije za električni priključak","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"241.302.00.1","position":"1.3","url":null,"name":"Geberit kutija za električni priključak za jedinicu napajanja","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"241.831.00.1","position":"2","url":null,"name":"Geberit produžetak za mrežni kabl","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"241.568.00.1","position":"3","url":"/sr-RS/241.568.00.1.html","name":"Geberit radio-taster za elektronsko aktiviranje ispiranja","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":true,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"242.975.11.1","position":"4","url":null,"name":"Komplet stega, za Geberit odvodni ventil: alpsko bela","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"241.498.00.1","position":"5","url":null,"name":"Uređaj za podizanje i elektronika, radiotalasni uređaj, za Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski","remarks":"Dvokoličinsko ispiranje","isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"115.751.00.1","position":"6","url":"/sr-RS/115.751.00.1.html","name":"Geberit tipka za aktiviranje Mambo, za start/stop ispiranje, pričvršćuje se vijcima: inox četkani","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":true,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"115.787.SN.5","position":"7","url":"/sr-RS/115.787.SN.5.html","name":"Geberit tipka za aktiviranje Sigma10, za start/stop ispiranje, pričvršćuje se vijcima: četkani, sa slojem easy-to-clean, poliran","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":true,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null}],"attributes":{"remarks":"Napomene"}}}]},"documents":{"list":[{"description":"Uputstvo za montažu","contentType":"TMA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/996.638.00.0_03.pdf","languages":["DE","EN","IT","FR","ES","NL"],"visible":false},{"description":"Uputstvo za montažu","contentType":"TMA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/970.375.00.0_00.pdf","languages":[],"visible":true},{"description":"Uputstvo za montažu","contentType":"TMA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/964.923.00.0_04.pdf","languages":["DE","EN","IT","FR","ES","NL"],"visible":false}]},"videos":{"list":[]},"apps":{"list":null},"pdfUrl":"/sr-RS/pdf/product/PRO_100624","zipUrl":"/sr-RS/zip/product/PRO_100624","seriesUrl":null,"shareUrl":"http://catalog.geberit.rs/sr-RS/PRO_100624.html","seriesName":null,"showAccessoriesSection":true,"showCanBeCombinedWithSection":null,"showApplicationPurposesSection":true,"hasTenderText":false,"availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":true,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","DOCUMENTS","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true},"intendedUseOverview":{"list":[]},"accessoriesOverview":{"list":[]}}
Preuzmi CAD crteže
Prekid
Dodatne informacije
 • Set za montažu sa jedinicom napajanja (br. art. 115.861.00.1)

Tehnički podaci

 • Nominalni napon
  85-240 V AC
 • Mrežna frekvencija
  50-60 Hz
 • Radni napon
  4.1 V DC
 • Talasna frekvencija
  868.4 MHz
 • Domet radio-talasa
  10 m
 • Opseg podešavanja intervala ispiranja
  1-168 h
 • Fabričko podešavanje intervala ispiranja
  168 h

Namene
Kliknite na određenu namenu radi pretraživanja dodatnih proizvoda

Karakteristike
Help Icons
Kliknite na određenu karakteristiku radi pretraživanja dodatnih proizvoda

Obim isporuke

 • Montažni okvir
 • Poluga za aktiviranje
 • Zaštitna ploča
 • Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
 • Električno upravljanje
 • Materijal za pričvršćivanje

Dodatno za poručivanje

Dodatna oprema

{"list":[{"description":"Uputstvo za montažu","contentType":"TMA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/996.638.00.0_03.pdf","languages":["DE","EN","IT","FR","ES","NL"],"visible":false},{"description":"Uputstvo za montažu","contentType":"TMA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/970.375.00.0_00.pdf","languages":[],"visible":true},{"description":"Uputstvo za montažu","contentType":"TMA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/964.923.00.0_04.pdf","languages":["DE","EN","IT","FR","ES","NL"],"visible":false}]}

Rezervni delovi

Došlo je do greške kod Geberit ID usluga. Pokušajte kasnije da se ponovo prijavite.