Geberit RS
Informacija

Vi koristite stari pretraživač koji više ne podržavamo i zbog toga ne možete da iskoristite prednosti celokupnog opsega funkcija. Preporučujemo da naš online katalog posetite korišćenjem aktuelnog pretraživača.

Zatvaranje
Sistemi
Serije
Novosti
Izrada novog spiska
Prekid
Vaša poruka je poslata.
Zatvaranje

Geberit završne kape za razdelnik, sa ispusnim ventilom

Geberit završne kape za razdelnik, sa ispusnim ventilom

Formular za kontakt

Artikli (1)

{"productId":"PRO_103565","name":"Geberit završne kape za razdelnik, sa ispusnim ventilom","description":null,"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_129026","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/90/26/DAS_129026_20170925_155831.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/90/26/DAS_129026_20170925_155831.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/90/26/DAS_129026_20170925_155831.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/90/26/DAS_129026_20170925_155831.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/90/26/DAS_129026_20170925_155831.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/90/26/DAS_129026.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/90/26/DAS_129026_20170925_155831.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_104498","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/44/98/DAS_104498_20190717_184444.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/44/98/DAS_104498_20190717_184444.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/44/98/DAS_104498_20190717_184444.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/44/98/DAS_104498_20190717_184444.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/44/98/DAS_104498_20190717_184444.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/44/98/DAS_104498.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/44/98/DAS_104498_20190717_184444.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_104508","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/45/08/DAS_104508_20190717_184508.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/45/08/DAS_104508_20190717_184508.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/45/08/DAS_104508_20190717_184508.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/45/08/DAS_104508_20190717_184508.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/45/08/DAS_104508_20190717_184508.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/45/08/DAS_104508.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/45/08/DAS_104508_20190717_184508.jpg"}]},"variant":{"name":null,"sku":null,"url":null,"image":null,"price":null,"priceOld":null},"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"articles":{"articlesList":[{"articleCode":"652.433.22.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/90/26/DAS_129026_20170925_155831.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_10944","value":"25 / 15","rawValue":"25 / 15","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10948","value":"1 \"","rawValue":"1","unit":[{"encoding":"geberit","value":"\""}]},{"attributeId":"ATT_10949","value":"1/2 \"","rawValue":"1/2","unit":[{"encoding":"geberit","value":"\""}]},{"attributeId":"ATT_10966","value":"7.4 cm","rawValue":"7.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10999","value":"37 mm","rawValue":"37","unit":[{"encoding":"geberit","value":"mm"}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"variantId":"PRO_103565_652.433.22.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":null,"zipPhotosDrawingsLink":"/sr-RS/zip/photos-drawings/article/652.433.22.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":false,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS"],"cadDrawings":false}}],"attributesList":[{"attributeId":"ATT_10944","name":"DN","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10948","name":"G","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10949","name":"G1","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10966","name":"L","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10999","name":"SW","type":"technical"}],"articlesListSize":1},"technicalDataList":{"list":[{"name":"Materijal proizvoda","value":"mesing CW617N","sequence":1290}]},"additionalInformation":{"list":[]},"scopeOfDelivery":{"included":[],"notIncluded":[],"hasScopeOfDelivery":false},"characteristics":{"list":[{"name":"Pražnjenje 3/4\", sa pokrivnom kapom sa zaptivkom","url":"/sr-RS/products/search?characteristics=RAT_130378","sequence":5},{"name":"Niklovan","url":"/sr-RS/products/search?characteristics=RAT_100826","sequence":1040},{"name":"Zaptivka od EPDM","url":"/sr-RS/products/search?characteristics=RAT_131256","sequence":1215}]},"applicationPurposes":{"list":[{"name":"Za montažu ventila za brzo odzračivanje","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_102062","sequence":1030}]},"accessories":{"list":[]},"canBeCombinedWith":null,"spareParts":{"list":[]},"documents":{"list":[]},"videos":{"list":[]},"apps":{"list":null},"pdfUrl":"/sr-RS/pdf/product/PRO_103565","zipUrl":"/sr-RS/zip/product/PRO_103565","seriesUrl":null,"shareUrl":"http://catalog.geberit.rs/sr-RS/PRO_103565.html","seriesName":null,"showAccessoriesSection":false,"showCanBeCombinedWithSection":null,"showApplicationPurposesSection":true,"hasTenderText":false,"availableZipOptionsFormData":{"dxf":false,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS"],"cadDrawings":false},"intendedUseOverview":{"list":[]},"accessoriesOverview":{"list":[]}}
Preuzmi CAD crteže
Prekid

Tehnički podaci

  • Materijal proizvoda
    mesing CW617N

Namene
Kliknite na određenu namenu radi pretraživanja dodatnih proizvoda

Karakteristike
Help Icons
Kliknite na određenu karakteristiku radi pretraživanja dodatnih proizvoda

Došlo je do greške kod Geberit ID usluga. Pokušajte kasnije da se ponovo prijavite.