RS
Informacija

Vi koristite stari pretraživač koji više ne podržavamo i zbog toga ne možete da iskoristite prednosti celokupnog opsega funkcija. Preporučujemo da naš online katalog posetite korišćenjem aktuelnog pretraživača.

Zatvaranje
Sistemi
Serije
Novosti
Izrada novog spiska
Prekid
Vaša poruka je poslata.
Zatvaranje

Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm

Novi
Novi artikli dostupni od 01.04.2022

Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm

Pronalaženje rezervnih delova
Pronalaženje dokumenata
Formular za kontakt

Artikli (2)

{"productId":"PRO_2202741","name":"Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm","description":null,"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_2206489","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/64/89/DAS_2206489_20210629_131308.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/64/89/DAS_2206489_20210629_131308.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/64/89/DAS_2206489_20210629_131308.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/64/89/DAS_2206489_20210629_131308.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/64/89/DAS_2206489_20210629_131308.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/64/89/DAS_2206489.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/64/89/DAS_2206489_20210629_131308.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_2206250","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/62/50/DAS_2206250_20210629_113756.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/62/50/DAS_2206250_20210629_113756.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/62/50/DAS_2206250_20210629_113756.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/62/50/DAS_2206250_20210629_113756.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/62/50/DAS_2206250_20210629_113756.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/62/50/DAS_2206250.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/62/50/DAS_2206250_20210629_113756.jpg"}]},"variant":{"name":null,"sku":null,"url":null,"image":null,"price":null,"priceOld":null},"state":{"indicator":"NEW","from":"01.04.2022","replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":true},"articles":{"articlesList":[{"articleCode":"115.052.BZ.2","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/64/89/DAS_2206489_20210629_131308.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_459792","value":"antracit RAL 7016","rawValue":"antracit RAL 7016","unit":[]}],"state":{"indicator":"NEW","from":"01.04.2022","replacementFor":"115.052.BZ.1","replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":true},"variantId":"PRO_2202741_115.052.BZ.2","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":null,"zipPhotosDrawingsLink":"/sr-RS/zip/photos-drawings/article/115.052.BZ.2","availableZipOptionsFormData":{"dxf":false,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS"],"cadDrawings":false}},{"articleCode":"115.052.21.2","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/64/89/DAS_2206489_20210629_131308.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_459792","value":"sjajna hrom","rawValue":"sjajna hrom","unit":[]}],"state":{"indicator":"NEW","from":"01.04.2022","replacementFor":"115.052.21.1","replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":true},"variantId":"PRO_2202741_115.052.21.2","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":null,"zipPhotosDrawingsLink":"/sr-RS/zip/photos-drawings/article/115.052.21.2","availableZipOptionsFormData":{"dxf":false,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS"],"cadDrawings":false}}],"attributesList":[{"attributeId":"ATT_459792","name":"Boja / površina","type":"technical"}],"articlesListSize":2},"technicalDataList":{"list":[{"name":"Stepen zaštite","value":"IPX4","sequence":80},{"name":"Klasa zaštite","value":"III","sequence":81},{"name":"Radni napon","value":"12 V DC","sequence":110},{"name":"Potrošnja struje","value":"7 W","sequence":170},{"name":"Potrošnja struje u stanju mirovanja","value":"≤ 0.5 W","sequence":190}]},"additionalInformation":{"list":[]},"scopeOfDelivery":{"included":[{"name":"Montažni okvir sa pokretnim mehanizmom","url":null,"sequence":10},{"name":"Zaštitna ploča","url":null,"sequence":20},{"name":"Unutrašnji ventilator sa radijalnim ventilatorom","url":null,"sequence":30},{"name":"Keramički saćasti filter","url":null,"sequence":60},{"name":"Nosač za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju","url":null,"sequence":70},{"name":"Čep za praznu cev","url":null,"sequence":80},{"name":"Fioka sa filterom i držač za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju","url":null,"sequence":90},{"name":"8 Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju","url":null,"sequence":100}],"notIncluded":[{"name":"Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m, za elektrodoznu","url":null,"sequence":10}],"hasScopeOfDelivery":true},"characteristics":{"list":[{"name":"Čeono aktiviranje","url":"/sr-RS/products/search?characteristics=RAT_100868","sequence":10},{"name":"Pročišćavanje vazduha sa filtracijom integrisanom u ugradni vodokotlić","url":"/sr-RS/products/search?characteristics=RAT_100443","sequence":20},{"name":"Unutrašnji ventilator sa mogućnošću montaže bez alata","url":"/sr-RS/products/search?characteristics=RAT_101107","sequence":30},{"name":"Kompatibilno Geberit Home aplikacijom","url":"/sr-RS/products/search?characteristics=RAT_1076695","sequence":40},{"name":"Pročišćavanje vazduha može da se aktivira preko detekcije korisnika","url":"/sr-RS/products/search?characteristics=RAT_1076700","sequence":50},{"name":"Neutralizacija mirisa pomoću keramičkog saćastog filtera","url":"/sr-RS/products/search?characteristics=RAT_1075943","sequence":60},{"name":"Keramički saćasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata","url":"/sr-RS/products/search?characteristics=RAT_145883","sequence":70},{"name":"Aktiviranje svetla za orijentaciju preko senzora osvetljenja","url":"/sr-RS/products/search?characteristics=RAT_1000714","sequence":80},{"name":"Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju može se umetnuti bez alata","url":"/sr-RS/products/search?characteristics=RAT_1312781","sequence":90}]},"applicationPurposes":{"list":[{"name":"Za Sigma ugradne vodokotliće 8 cm","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_102379","sequence":10},{"name":"Za direktno pročišćavanje vazduha iz WC šolje","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_102009","sequence":20},{"name":"Za ubacivanje Geberit DuoFresh uloška za dezinfekciju bez hlora i li oksidirajućih sastojaka","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_1312782","sequence":30},{"name":"Za Sigma01 tipke za aktiviranje","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_103893","sequence":40},{"name":"Za Sigma10 tipke za aktiviranje","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_103894","sequence":50},{"name":"Za Sigma20 tipke za aktiviranje","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_103895","sequence":60},{"name":"Za Sigma21 tipke za aktiviranje","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_745342","sequence":70},{"name":"Za Sigma30 tipke za aktiviranje","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_272762","sequence":80},{"name":"Za Sigma50 tipke za aktiviranje","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_103896","sequence":90},{"name":"Nije pogodno za Geberit Duofix elemente za konzolnu WC-šolju, ugaono rešenje","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_328242","sequence":100}]},"accessories":{"list":[]},"canBeCombinedWith":null,"spareParts":{"list":[{"productId":"b48b1dca-f103-446b-9e3f-3801f79ec8dd","name":"Geberit DuoFresh modul i umeci za uložak za dezinfekciju, za ugradni vodokotlić Sigma 8 cm","brandNames":"Geberit","series":null,"types":null,"url":"/sr-RS/spare-part/Geberit-DuoFresh-modul-i-umeci-za-ulo%25C5%25BEak-za-dezinfekciju,-za-ugradni-vodokotli%25C4%2587-Sigma-8-cm/SPT_956449.html","shareUrl":"http://catalog.geberit.rs/sr-RS/spare-part/SPT_956449.html","manufactureFrom":2019,"manufactureTo":null,"image":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartLarge/49/76/DAS_1414976_20190412_104546.jpg","sparePartArticles":{"sparePartArticlesList":[{"articleCode":"243.976.00.1","position":"1","url":null,"name":"243.976.00.1","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"243.977.00.1","position":"2","url":null,"name":"243.977.00.1","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"243.982.00.1","position":"3","url":null,"name":"243.982.00.1","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"243.970.00.1","position":"4","url":"/sr-RS/243.970.00.1.html","name":"243.970.00.1","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":true,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"243.972.21.1","position":"5","url":null,"name":"243.972.21.1","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"243.972.BZ.1","position":"5","url":null,"name":"243.972.BZ.1","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"243.974.21.1","position":"5","url":null,"name":"243.974.21.1","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"243.974.BZ.1","position":"5","url":null,"name":"243.974.BZ.1","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"244.506.21.1","position":"5","url":null,"name":"244.506.21.1","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"244.506.BZ.1","position":"5","url":null,"name":"244.506.BZ.1","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"244.305.00.1","position":"6","url":null,"name":"244.305.00.1","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"244.089.00.1","position":"7","url":null,"name":"244.089.00.1","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"244.091.00.1","position":"8","url":null,"name":"244.091.00.1","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"244.092.00.1","position":"9","url":null,"name":"244.092.00.1","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"243.971.00.1","position":"10","url":"/sr-RS/243.971.00.1.html","name":"243.971.00.1","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":true,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"244.094.00.1","position":"11","url":null,"name":"244.094.00.1","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"242.823.00.1","position":"12","url":null,"name":"242.823.00.1","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"244.090.00.1","position":"13","url":null,"name":"244.090.00.1","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"243.973.00.1","position":"14","url":null,"name":"243.973.00.1","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null}],"attributes":{}}}]},"documents":{"list":[{"description":"Deklaracija o usaglašenosti","explanation":"Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem","contentType":"TKO","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/970.839.00.0_01.pdf","languages":["EN"],"visible":false},{"description":"Deklaracija o usaglašenosti","explanation":"Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem","contentType":"TKO","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/968.815.00.0_02.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","BS","UK","SK","SL","MK","SQ","SR","SV","MT","EN","GR","IT","ES","KZ","ET","CS","JA","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true},{"description":"Uputstvo za montažu","explanation":"DuoFresh Sigma 8 cm","contentType":"TMA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/971.140.00.0_00.pdf","languages":[],"visible":true},{"description":"Uputstvo za rukovanje","explanation":null,"contentType":"TBE","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/968.605.00.0_01.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","SK","SL","SR","SV","EN","IS","GR","IT","ZH","ES","ET","CS","AR","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true}]},"videos":{"list":[{"videoUrl":"PV4_BAUVwPI"},{"videoUrl":"KHlXnjcB6Ww"}]},"apps":{"list":[{"title":"Geberit Home – aplikacija za vaše Geberit proizvode","description":"Aplikacija Geberit Home korisnicima nudi digitalni pristup različitim Geberit proizvodima u kupatilu i podržava ih u njihovom radu, konfiguraciji i održavanju. Tako, na primer, možete da izvršite podešavanja uređaja, interaktivno da obavite radove na održavanju ili da pozovete uputstvo za rukovanje. Aplikacija i njene funkcije su besplatne.","images":[{"image":"https://images.data.geberit.com/image/upload/$img1_!43:28:DAS_1954328_20201023_110624.png!,$img2_!43:29:DAS_1954329_20201023_110626.png!,$width_850,$par_iw_div_ih,$pwidth_338,$pheight_600,$skew_40,$xgap_-150,$ygap_40,$shadowblur_90,$xshadow_10,$yshadow_10,$x11_400,$y11_50,$x12_$x11_add_$pwidth,$y12_$y11_add_$skew,$x13_$x12,$y13_$y12_add_$skew_add_$pheight,$x14_$x11,$y14_$y11_add_$pheight,$x21_$x11_add_$xgap,$y21_$y11_add_$ygap,$x22_$x12_add_$xgap,$y22_$y12_add_$ygap,$x23_$x13_add_$xgap,$y23_$y13_add_$ygap,$x24_$x14_add_$xgap,$y24_$y14_add_$ygap,$x31_$x21_add_$xgap,$y31_$y21_add_$ygap,$x32_$x22_add_$xgap,$y32_$y22_add_$ygap,$x33_$x23_add_$xgap,$y33_$y23_add_$ygap,$x34_$x24_add_$xgap,$y34_$y24_add_$ygap,w_$width/e_distort:$x11:$y11:$x12:$y12:$x13:$y13:$x14:$y14/e_shadow:$shadowblur,x_$xshadow,y_$yshadow,co_rgb:555/l_$img2,w_$width/e_distort:$x21:$y21:$x22:$y22:$x23:$y23:$x24:$y24/e_shadow:$shadowblur,x_$xshadow,y_$yshadow,co_rgb:555/fl_layer_apply/l_$img1,w_$width/e_distort:$x31:$y31:$x32:$y32:$x33:$y33:$x34:$y34/e_shadow:$shadowblur,x_$xshadow,y_$yshadow,co_rgb:555/fl_layer_apply/w_$width,ar_1:1,c_crop,g_north_west/43/30/DAS_1954330_20201023_110629.png"}],"markets":{"itunesUrl":"https://apps.apple.com/app/geberit-home/id1445857678","googleUrl":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geberit.home"}}]},"pdfUrl":"/sr-RS/pdf/product/PRO_2202741","zipUrl":"/sr-RS/zip/product/PRO_2202741","seriesUrl":null,"shareUrl":"http://catalog.geberit.rs/sr-RS/PRO_2202741.html","seriesName":null,"showAccessoriesSection":false,"showCanBeCombinedWithSection":null,"showApplicationPurposesSection":true,"hasTenderText":false,"availableZipOptionsFormData":{"dxf":false,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":true,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","DOCUMENTS","PHOTOS_DRAWINGS"],"cadDrawings":false},"intendedUseOverview":{"list":[]},"accessoriesOverview":{"list":[]}}
Preuzmi CAD crteže
Prekid

Tehnički podaci

 • Stepen zaštite
  IPX4
 • Klasa zaštite
  III
 • Radni napon
  12 V DC
 • Potrošnja struje
  7 W
 • Potrošnja struje u stanju mirovanja
  ≤ 0.5 W

Namene
Kliknite na određenu namenu radi pretraživanja dodatnih proizvoda

Karakteristike
Kliknite na određenu karakteristiku radi pretraživanja dodatnih proizvoda

Obim isporuke

 • Montažni okvir sa pokretnim mehanizmom
 • Zaštitna ploča
 • Unutrašnji ventilator sa radijalnim ventilatorom
 • Keramički saćasti filter
 • Nosač za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju
 • Čep za praznu cev
 • Fioka sa filterom i držač za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju
 • 8 Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju

Dodatno za poručivanje
 • Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m, za elektrodoznu
{"list":[{"description":"Deklaracija o usaglašenosti","explanation":"Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem","contentType":"TKO","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/970.839.00.0_01.pdf","languages":["EN"],"visible":false},{"description":"Deklaracija o usaglašenosti","explanation":"Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem","contentType":"TKO","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/968.815.00.0_02.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","BS","UK","SK","SL","MK","SQ","SR","SV","MT","EN","GR","IT","ES","KZ","ET","CS","JA","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true},{"description":"Uputstvo za montažu","explanation":"DuoFresh Sigma 8 cm","contentType":"TMA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/971.140.00.0_00.pdf","languages":[],"visible":true},{"description":"Uputstvo za rukovanje","explanation":null,"contentType":"TBE","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/968.605.00.0_01.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","SK","SL","SR","SV","EN","IS","GR","IT","ZH","ES","ET","CS","AR","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true}]}

Rezervni delovi

Došlo je do greške kod Geberit ID usluga. Pokušajte kasnije da se ponovo prijavite.