RS
Informacija

Vi koristite stari pretraživač koji više ne podržavamo i zbog toga ne možete da iskoristite prednosti celokupnog opsega funkcija. Preporučujemo da naš online katalog posetite korišćenjem aktuelnog pretraživača.

Zatvaranje
Sistemi
Serije
Novosti
Izrada novog spiska
Prekid
Vaša poruka je poslata.
Zatvaranje

Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm

Novi
Novi artikli dostupni od 01.04.2022

Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm

Pronalaženje rezervnih delova
Pronalaženje dokumenata
Formular za kontakt

Artikli (2)

{"productId":"PRO_2202739","name":"Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm","description":null,"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_2206487","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/64/87/DAS_2206487_20210629_131252.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/64/87/DAS_2206487_20210629_131252.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/64/87/DAS_2206487_20210629_131252.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/64/87/DAS_2206487_20210629_131252.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/64/87/DAS_2206487_20210629_131252.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/64/87/DAS_2206487.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/64/87/DAS_2206487_20210629_131252.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_2206248","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/62/48/DAS_2206248_20210629_113753.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/62/48/DAS_2206248_20210629_113753.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/62/48/DAS_2206248_20210629_113753.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/62/48/DAS_2206248_20210629_113753.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/62/48/DAS_2206248_20210629_113753.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/62/48/DAS_2206248.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/62/48/DAS_2206248_20210629_113753.jpg"}]},"variant":{"name":null,"sku":null,"url":null,"image":null,"price":null,"priceOld":null},"state":{"indicator":"NEW","from":"01.04.2022","replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":true},"articles":{"articlesList":[{"articleCode":"115.051.BZ.2","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/64/87/DAS_2206487_20210629_131252.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_459792","value":"antracit-siva RAL 7016","rawValue":"antracit-siva RAL 7016","unit":[]}],"state":{"indicator":"NEW","from":"01.04.2022","replacementFor":"115.051.BZ.1","replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":true},"variantId":"PRO_2202739_115.051.BZ.2","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":null,"zipPhotosDrawingsLink":"/sr-RS/zip/photos-drawings/article/115.051.BZ.2","availableZipOptionsFormData":{"dxf":false,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS"],"cadDrawings":false}},{"articleCode":"115.051.21.2","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/64/87/DAS_2206487_20210629_131252.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_459792","value":"sjajna hrom","rawValue":"sjajna hrom","unit":[]}],"state":{"indicator":"NEW","from":"01.04.2022","replacementFor":"115.051.21.1","replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":true},"variantId":"PRO_2202739_115.051.21.2","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":null,"zipPhotosDrawingsLink":"/sr-RS/zip/photos-drawings/article/115.051.21.2","availableZipOptionsFormData":{"dxf":false,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS"],"cadDrawings":false}}],"attributesList":[{"attributeId":"ATT_459792","name":"Boja / površina","type":"technical"}],"articlesListSize":2},"technicalDataList":{"list":[{"name":"Stepen zaštite","value":"IPX4","sequence":80},{"name":"Klasa zaštite","value":"III","sequence":81},{"name":"Radni napon","value":"12 V DC","sequence":110},{"name":"Potrošnja struje","value":"7 W","sequence":170},{"name":"Potrošnja struje u stanju mirovanja","value":"≤ 0.5 W","sequence":190}]},"additionalInformation":{"list":[]},"scopeOfDelivery":{"included":[{"name":"Montažni okvir sa pokretnim mehanizmom","url":null,"sequence":10},{"name":"Zaštitna ploča","url":null,"sequence":20},{"name":"Unutrašnji ventilator sa radijalnim ventilatorom","url":null,"sequence":30},{"name":"Keramički saćasti filter","url":null,"sequence":60},{"name":"Nosač za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju","url":null,"sequence":70},{"name":"Čep za praznu cev","url":null,"sequence":80},{"name":"Fioka sa filterom i držač za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju","url":null,"sequence":90},{"name":"8 Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju","url":null,"sequence":100}],"notIncluded":[{"name":"Jedinica napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m, za elektrodoznu","url":null,"sequence":10}],"hasScopeOfDelivery":true},"characteristics":{"list":[{"name":"Čeono aktiviranje","url":"/sr-RS/products/search?characteristics=RAT_100868","sequence":10},{"name":"Pročišćavanje vazduha sa filtracijom integrisanom u ugradni vodokotlić","url":"/sr-RS/products/search?characteristics=RAT_100443","sequence":20},{"name":"Unutrašnji ventilator sa mogućnošću montaže bez alata","url":"/sr-RS/products/search?characteristics=RAT_101107","sequence":30},{"name":"Kompatibilno Geberit Home aplikacijom","url":"/sr-RS/products/search?characteristics=RAT_1076695","sequence":40},{"name":"Neutralizacija mirisa pomoću keramičkog saćastog filtera","url":"/sr-RS/products/search?characteristics=RAT_1075943","sequence":50},{"name":"Keramički saćasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata","url":"/sr-RS/products/search?characteristics=RAT_145883","sequence":60},{"name":"Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju može se umetnuti bez alata","url":"/sr-RS/products/search?characteristics=RAT_1312781","sequence":70}]},"applicationPurposes":{"list":[{"name":"Za Geberit Sigma ugradne vodokotliće 12 cm (od godine proizvodnje 2008)","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_1463424","sequence":10},{"name":"Za direktno pročišćavanje vazduha iz WC šolje","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_102009","sequence":20},{"name":"Za ubacivanje Geberit DuoFresh uloška za dezinfekciju bez hlora i li oksidirajućih sastojaka","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_1312782","sequence":30},{"name":"Za Geberit tipke za aktiviranje Sigma01","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_103893","sequence":40},{"name":"Za Geberit tipke za aktiviranje Sigma10","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_103894","sequence":50},{"name":"Za Geberit tipke za aktiviranje Sigma20","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_103895","sequence":60},{"name":"Za Geberit tipke za aktiviranje Sigma21","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_745342","sequence":70},{"name":"Za Geberit tipke za aktiviranje Sigma30","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_272762","sequence":80},{"name":"Za Geberit tipke za aktiviranje Sigma50","url":"/sr-RS/products/search?application_purposes=RAT_103896","sequence":90}]},"accessories":{"list":[{"key":"PRO_1052892","name":{"sr_RS":"Geberit kombinovana priključna kutija"},"url":"/sr-RS/Geberit-kombinovana-priklju%25C4%258Dna-kutija/PRO_1052892.html","seriesName":null,"numberArticles":1,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1083118","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/31/18/DAS_1083118_20180720_103843.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/31/18/DAS_1083118_20180720_103843.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/31/18/DAS_1083118_20180720_103843.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/31/18/DAS_1083118_20180720_103843.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/31/18/DAS_1083118_20180720_103843.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/31/18/DAS_1083118.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/31/18/DAS_1083118_20180720_103843.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1083133","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/31/33/DAS_1083133_20180720_121715.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/31/33/DAS_1083133_20180720_121715.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/31/33/DAS_1083133_20180720_121715.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/31/33/DAS_1083133_20180720_121715.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/31/33/DAS_1083133_20180720_121715.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/31/33/DAS_1083133.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/31/33/DAS_1083133_20180720_121715.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1473471","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/34/71/DAS_1473471_20190619_124714.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/34/71/DAS_1473471_20190619_124714.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/34/71/DAS_1473471_20190619_124714.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/34/71/DAS_1473471_20190619_124714.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/34/71/DAS_1473471_20190619_124714.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/34/71/DAS_1473471.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/34/71/DAS_1473471_20190619_124714.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1473472","orientation":"SideViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/34/72/DAS_1473472_20190619_124726.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/34/72/DAS_1473472_20190619_124726.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/34/72/DAS_1473472_20190619_124726.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/34/72/DAS_1473472_20190619_124726.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/34/72/DAS_1473472_20190619_124726.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/34/72/DAS_1473472.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/34/72/DAS_1473472_20190619_124726.jpg"}]}},{"key":"PRO_959565","name":{"sr_RS":"Ugradni set sa ugradnom kutijom, za Geberit DuoFresh modul"},"url":"/sr-RS/Ugradni-set-sa-ugradnom-kutijom,-za-Geberit-DuoFresh-modul/PRO_959565.html","seriesName":null,"numberArticles":1,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1099798","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/97/98/DAS_1099798_20180803_103241.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/97/98/DAS_1099798_20180803_103241.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/97/98/DAS_1099798_20180803_103241.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/97/98/DAS_1099798_20180803_103241.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/97/98/DAS_1099798_20180803_103241.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/97/98/DAS_1099798.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/97/98/DAS_1099798_20180803_103241.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1083134","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/31/34/DAS_1083134_20180720_121748.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/31/34/DAS_1083134_20180720_121748.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/31/34/DAS_1083134_20180720_121748.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/31/34/DAS_1083134_20180720_121748.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/31/34/DAS_1083134_20180720_121748.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/31/34/DAS_1083134.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/31/34/DAS_1083134_20180720_121748.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1083135","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/31/35/DAS_1083135_20180720_121801.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/31/35/DAS_1083135_20180720_121801.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/31/35/DAS_1083135_20180720_121801.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/31/35/DAS_1083135_20180720_121801.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/31/35/DAS_1083135_20180720_121801.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/31/35/DAS_1083135.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/31/35/DAS_1083135_20180720_121801.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1473470","orientation":"SideViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/34/70/DAS_1473470_20190619_124655.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/34/70/DAS_1473470_20190619_124655.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/34/70/DAS_1473470_20190619_124655.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/34/70/DAS_1473470_20190619_124655.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/34/70/DAS_1473470_20190619_124655.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/34/70/DAS_1473470.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/34/70/DAS_1473470_20190619_124655.jpg"}]}},{"key":"PRO_1052888","name":{"sr_RS":"Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju"},"url":"/sr-RS/Geberit-DuoFresh-ulo%25C5%25BEak-za-dezinfekciju/PRO_1052888.html","seriesName":null,"numberArticles":1,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1178660","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/86/60/DAS_1178660_20200605_140232.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/86/60/DAS_1178660_20200605_140232.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/86/60/DAS_1178660_20200605_140232.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/86/60/DAS_1178660_20200605_140232.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/86/60/DAS_1178660_20200605_140232.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/86/60/DAS_1178660.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/86/60/DAS_1178660_20200605_140232.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1099269","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/92/69/DAS_1099269_20190513_105855.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/92/69/DAS_1099269_20190513_105855.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/92/69/DAS_1099269_20190513_105855.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/92/69/DAS_1099269_20190513_105855.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/92/69/DAS_1099269_20190513_105855.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/92/69/DAS_1099269.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/92/69/DAS_1099269_20190513_105855.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1178667","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/86/67/DAS_1178667_20200602_134506.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/86/67/DAS_1178667_20200602_134506.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/86/67/DAS_1178667_20200602_134506.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/86/67/DAS_1178667_20200602_134506.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/86/67/DAS_1178667_20200602_134506.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/86/67/DAS_1178667.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/86/67/DAS_1178667_20200602_134506.jpg"}]}},{"key":"PRO_944825","name":{"sr_RS":"Fioka sa keramičkim saćastim fitlerom, za Geberit DuoFresh modul"},"url":"/sr-RS/Fioka-sa-kerami%25C4%258Dkim-sa%25C4%2587astim-fitlerom,-za-Geberit-DuoFresh-modul/PRO_944825.html","seriesName":null,"numberArticles":1,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1832314","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/23/14/DAS_1832314_20200721_135847.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/23/14/DAS_1832314_20200721_135847.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/23/14/DAS_1832314_20200721_135847.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/23/14/DAS_1832314_20200721_135847.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/23/14/DAS_1832314_20200721_135847.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/23/14/DAS_1832314.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/23/14/DAS_1832314_20200721_135847.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1099268","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/92/68/DAS_1099268_20191209_094816.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/92/68/DAS_1099268_20191209_094816.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/92/68/DAS_1099268_20191209_094816.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/92/68/DAS_1099268_20191209_094816.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/92/68/DAS_1099268_20191209_094816.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/92/68/DAS_1099268.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/92/68/DAS_1099268_20191209_094816.jpg"}]}}]},"canBeCombinedWith":{"list":[{"key":"PRO_2161086","name":{"sr_RS":"Geberit električna i komunikaciona razvodna kutija za element za konzolnu WC šolju"},"url":"/sr-RS/Geberit-elektri%25C4%258Dna-i-komunikaciona-razvodna-kutija-za-element-za-konzolnu-WC-%25C5%25A1olju/PRO_2161086.html","seriesName":null,"numberArticles":1,"state":{"indicator":"NEW","from":"01.04.2022","replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":true},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_2231447","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/14/47/DAS_2231447_20210728_065539.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/14/47/DAS_2231447_20210728_065539.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/14/47/DAS_2231447_20210728_065539.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/14/47/DAS_2231447_20210728_065539.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/14/47/DAS_2231447_20210728_065539.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/14/47/DAS_2231447.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/14/47/DAS_2231447_20210728_065539.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_2200090","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/00/90/DAS_2200090_20210823_151705.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/00/90/DAS_2200090_20210823_151705.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/00/90/DAS_2200090_20210823_151705.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/00/90/DAS_2200090_20210823_151705.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/00/90/DAS_2200090_20210823_151705.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/00/90/DAS_2200090.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/00/90/DAS_2200090_20210823_151705.jpg"}]}},{"key":"PRO_2161088","name":{"sr_RS":"Geberit set električne i komunikacione razvodne kutije i mrežnog adaptera za element za konzolnu WC šolju"},"url":"/sr-RS/Geberit-set-elektri%25C4%258Dne-i-komunikacione-razvodne-kutije-i-mre%25C5%25BEnog-adaptera-za-element-za-konzolnu-WC-%25C5%25A1olju/PRO_2161088.html","seriesName":null,"numberArticles":1,"state":{"indicator":"NEW","from":"01.04.2022","replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":true},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_2231449","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/14/49/DAS_2231449_20211115_123719.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/14/49/DAS_2231449_20211115_123719.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/14/49/DAS_2231449_20211115_123719.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/14/49/DAS_2231449_20211115_123719.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/14/49/DAS_2231449_20211115_123719.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/14/49/DAS_2231449.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/14/49/DAS_2231449_20211115_123719.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_2200092","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/00/92/DAS_2200092_20210823_151708.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/00/92/DAS_2200092_20210823_151708.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/00/92/DAS_2200092_20210823_151708.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/00/92/DAS_2200092_20210823_151708.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/00/92/DAS_2200092_20210823_151708.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/00/92/DAS_2200092.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/00/92/DAS_2200092_20210823_151708.jpg"}]}}]},"spareParts":{"list":[{"productId":"a56e4e4b-5c8c-48cc-914b-e5c404538a7f","name":"Geberit DuoFresh moduli i umeci za uložak za dezinfekciju, za ugradni vodokotlić Sigma 12 cm","brandNames":"Geberit","series":null,"types":null,"url":"/sr-RS/spare-part/Geberit-DuoFresh-moduli-i-umeci-za-ulo%25C5%25BEak-za-dezinfekciju,-za-ugradni-vodokotli%25C4%2587-Sigma-12-cm/SPT_956447.html","shareUrl":"http://catalog.geberit.rs/sr-RS/spare-part/SPT_956447.html","manufactureFrom":2019,"manufactureTo":null,"image":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartLarge/40/75/DAS_1404075_20191202_104851.jpg","sparePartArticles":{"sparePartArticlesList":[{"articleCode":"243.975.00.1","position":"1","url":null,"name":"Zaštitna ploča za Geberit DuoFresh modul","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"243.977.00.1","position":"2","url":null,"name":"Jedinica za Geberit stik za dezinfekciju","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"243.982.00.1","position":"3","url":null,"name":"Fioka za Geberit uložak za dezinfekciju","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"243.970.00.1","position":"4","url":"/sr-RS/243.970.00.1.html","name":"Fioka sa filterom, za Geberit DuoFresh modul","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":true,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"243.972.21.1","position":"5","url":null,"name":"Pokretni nosač za Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"243.972.BZ.1","position":"5","url":null,"name":"Pokretni nosač za Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"243.974.21.1","position":"5","url":null,"name":"Pokretni nosač za Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"243.974.BZ.1","position":"5","url":null,"name":"Pokretni nosač za Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"244.506.21.1","position":"5","url":null,"name":"Okvir za pričvršćenje sa zakretnim mehanizmom, za Geberit DuoFresh umetak","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"244.506.BZ.1","position":"5","url":null,"name":"Okvir za pričvršćenje sa zakretnim mehanizmom, za Geberit DuoFresh umetak","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"244.309.00.1","position":"6","url":null,"name":"Nosač kocke za Geberit DuoFresh modul, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"244.088.00.1","position":"7","url":null,"name":"Nosač za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju, d16-14","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"244.091.00.1","position":"8","url":null,"name":"Zaštitni čep za zaštitnu ploču za Geberit DuoFresh modul","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"244.092.00.1","position":"9","url":null,"name":"Zaštitni čep za praznu cev za Geberit DuoFresh modul","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"243.971.00.1","position":"10","url":"/sr-RS/243.971.00.1.html","name":"Napajanje 230 V / 12 V / 50 Hz, za Geberit DuoFresh modul, za elektro doznu","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":true,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"244.094.00.1","position":"11","url":null,"name":"Kabl napajanja 12 V, za Geberit DuoFresh modul","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"244.090.00.1","position":"12","url":null,"name":"Zaštitni čep za praznu cev za Geberit DuoFresh modul","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"243.973.00.1","position":"13","url":null,"name":"Ventilator i filterski uložak za Geberit DuoFresh modul","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null}],"attributes":{}}}]},"documents":{"list":[{"description":"Deklaracija o usaglašenosti","explanation":"Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem","contentType":"TKO","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/970.072.00.0_01.pdf","languages":["EN"],"visible":false},{"description":"Deklaracija o usaglašenosti","explanation":"Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem","contentType":"TKO","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/967.369.00.0_02.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","BS","UK","SK","SL","MK","SQ","SR","SV","EN","GR","IT","ES","ET","CS","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true},{"description":"Uputstvo za montažu","explanation":null,"contentType":"TMA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/971.139.00.0_00.pdf","languages":[],"visible":true},{"description":"Uputstvo za rukovanje","explanation":"Ručno pročišćavanje vazduha","contentType":"TBE","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/968.606.00.0_01.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","SK","SL","SR","SV","EN","IS","GR","IT","ZH","ES","ET","CS","AR","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true}]},"videos":{"list":[]},"apps":{"list":[{"title":"Geberit Home – aplikacija za vaše Geberit proizvode","description":"Geberit Home aplikacija pruža podršku korisnicima prilikom rukovanja Geberit proizvodima. Tako aplikacija npr. pokazuje da je neophodna zamena filtera ili kada treba izvršiti ažuriranje firmvera. Osnovna podešavanja, kao npr. jačina mlaza AquaClean WC sa tušem, mogu se direktno prilagoditi preko aplikacije. U aplikaciji su uz to integrisani saveti i trikovi za rukovanje Geberit proizvodima.\nOd aprila 2021., Geberit Home aplikacija će zameniti Geberit AquaClean aplikaciju. Potpuni obim funkcija Geberit AquaClean aplikacije je integrisan u Geberit Home aplikaciji.\nSve funkcije u aplikaciji su besplatne.","images":[{"image":"https://images.data.geberit.com/image/upload/$img1_!43:28:DAS_1954328_20201023_110624.png!,$img2_!43:29:DAS_1954329_20201023_110626.png!,$width_850,$par_iw_div_ih,$pwidth_338,$pheight_600,$skew_40,$xgap_-150,$ygap_40,$shadowblur_90,$xshadow_10,$yshadow_10,$x11_400,$y11_50,$x12_$x11_add_$pwidth,$y12_$y11_add_$skew,$x13_$x12,$y13_$y12_add_$skew_add_$pheight,$x14_$x11,$y14_$y11_add_$pheight,$x21_$x11_add_$xgap,$y21_$y11_add_$ygap,$x22_$x12_add_$xgap,$y22_$y12_add_$ygap,$x23_$x13_add_$xgap,$y23_$y13_add_$ygap,$x24_$x14_add_$xgap,$y24_$y14_add_$ygap,$x31_$x21_add_$xgap,$y31_$y21_add_$ygap,$x32_$x22_add_$xgap,$y32_$y22_add_$ygap,$x33_$x23_add_$xgap,$y33_$y23_add_$ygap,$x34_$x24_add_$xgap,$y34_$y24_add_$ygap,w_$width/e_distort:$x11:$y11:$x12:$y12:$x13:$y13:$x14:$y14/e_shadow:$shadowblur,x_$xshadow,y_$yshadow,co_rgb:555/l_$img2,w_$width/e_distort:$x21:$y21:$x22:$y22:$x23:$y23:$x24:$y24/e_shadow:$shadowblur,x_$xshadow,y_$yshadow,co_rgb:555/fl_layer_apply/l_$img1,w_$width/e_distort:$x31:$y31:$x32:$y32:$x33:$y33:$x34:$y34/e_shadow:$shadowblur,x_$xshadow,y_$yshadow,co_rgb:555/fl_layer_apply/w_$width,ar_1:1,c_crop,g_north_west/43/30/DAS_1954330_20201023_110629.png"}],"markets":{"itunesUrl":"https://apps.apple.com/app/geberit-home/id1445857678","googleUrl":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geberit.home"}}]},"pdfUrl":"/sr-RS/pdf/product/PRO_2202739","zipUrl":"/sr-RS/zip/product/PRO_2202739","seriesUrl":null,"shareUrl":"http://catalog.geberit.rs/sr-RS/PRO_2202739.html","seriesName":null,"showAccessoriesSection":true,"showCanBeCombinedWithSection":true,"showApplicationPurposesSection":true,"hasTenderText":false,"availableZipOptionsFormData":{"dxf":false,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":true,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","DOCUMENTS","PHOTOS_DRAWINGS"],"cadDrawings":false},"intendedUseOverview":{"list":[]},"accessoriesOverview":{"list":[]}}
Preuzmi CAD crteže
Prekid

Tehnički podaci

 • Stepen zaštite
  IPX4
 • Klasa zaštite
  III
 • Radni napon
  12 V DC
 • Potrošnja struje
  7 W
 • Potrošnja struje u stanju mirovanja
  ≤ 0.5 W

Namene
Kliknite na određenu namenu radi pretraživanja dodatnih proizvoda

Karakteristike
Kliknite na određenu karakteristiku radi pretraživanja dodatnih proizvoda

Obim isporuke

 • Montažni okvir sa pokretnim mehanizmom
 • Zaštitna ploča
 • Unutrašnji ventilator sa radijalnim ventilatorom
 • Keramički saćasti filter
 • Nosač za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju
 • Čep za praznu cev
 • Fioka sa filterom i držač za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju
 • 8 Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju

Dodatno za poručivanje
 • Jedinica napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m, za elektrodoznu

Dodatna oprema

Može se kombinovati sa

{"list":[{"description":"Deklaracija o usaglašenosti","explanation":"Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem","contentType":"TKO","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/970.072.00.0_01.pdf","languages":["EN"],"visible":false},{"description":"Deklaracija o usaglašenosti","explanation":"Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem","contentType":"TKO","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/967.369.00.0_02.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","BS","UK","SK","SL","MK","SQ","SR","SV","EN","GR","IT","ES","ET","CS","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true},{"description":"Uputstvo za montažu","explanation":null,"contentType":"TMA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/971.139.00.0_00.pdf","languages":[],"visible":true},{"description":"Uputstvo za rukovanje","explanation":"Ručno pročišćavanje vazduha","contentType":"TBE","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/968.606.00.0_01.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","SK","SL","SR","SV","EN","IS","GR","IT","ZH","ES","ET","CS","AR","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true}]}

Rezervni delovi

Došlo je do greške kod Geberit ID usluga. Pokušajte kasnije da se ponovo prijavite.